Klart ja i Namdalseid

– Vi ønsket et tydelig råd fra innbyggerne i Namdalseid, og vi har fått det, sier ordfører Steinar Lyngstad. Hele 61,5 prosent gikk inn for kommunesammenslåing.

Steinar Lyngstad FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMDALSEID: Valgdeltakelsen var på 53,5 prosent og av dem sa 38,5 prosent nei.

Ordfører Lyngstad har over lang tid snakket varmt for en kommunesammenslåing, og han innrømmer at han var spent mens opptellinga pågikk.

Nervøs

– Dette betyr så mye for mange på lang sikt, og nå har vi fått et tydelig signal fra innbyggerne om at vi kan gå videre. Jeg var mer nervøs i kveld over utfallet enn jeg var under kommunevalget, sier Lyngstad.

– Hva skjer videre hos dere etter folkeavstemninga?

– Nå skal det behandles i kommunestyret. Vi satte som krav at det måtte være minst 50 prosent valgdeltakelse om vi skulle ta hensyn til rådet fra innbyggere. Vi fikk over 53 prosent, og det er vi glade for, sier Lyngstad.

Les også:

– Vi stemte for framtida

– Det var et lett valg, sa Per A. Sverkmo etter å ha avgitt sin stemme under den rådgivende folkeavstemninga på Namdalseid – uten å røpe hva han hadde krysset av for.

Videre forhandlinger

– Deres nabo Flatanger har sagt nei, vil det få noen betydning for hva dere vil foreta dere videre?

– Det får vi avgjøre i kommunestyret, men det var ikke uventet at ikke alle seks kommunene ville gå inn for en ny stor kommune. Vi har sett for oss scenarioet om at det bare ville bli tre kommuner som ville si ja, sier senterpartiordføreren.

– Hva er din anbefaling til kommunestyret, er tre kommuner nok til å innlede samtaler om en ny kommune?

– Til det vil jeg svare et klart ja.

Relaterte saker: