Kontrollerte 1.600 flere tunge kjøretøy i Midt-Norge

9.417 tunge kjøretøy ble kontrollert i Midt-Norge i vinter- Av disse fikk 5,1 prosent gebyr for å være for dårlig skodd.
arkiv

NAMSOS: Økninga i antall kontroller fra forrige vinter skyldes en enda høyere prioritering på kontrollen av de tyngste kjøretøyene.

Vinteren 2014/2015 ble det kontrollert 7.820 tunge kjøretøy.

– Resultatene er vi veldig godt fornøyd med. Det betyr at de aller fleste tunge kjøretøyene som kjører på vegene våre har med kjettinger og riktige dekke, sier avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen i en pressemelding.

1. januar 2015 ble det påbudt med vinterdekk også for tunge kjøretøy. Utviklinga etterpå har vært positiv.

– Hvis vi ser på utviklingen de to siste årene ser vi at andelen kjøretøy som får gebyr går ned. Og andelen som får kjøreforbud på grunn av dårlige dekk eller mangler kjettinger går også ned. Vinterdekk-påbudet har gjort det tryggere på vegene, både for sjåførene som kjører tunge biler og for alle andre som ferdes på vegene, melder Børstad.