Mobilkollekt har ikke vært noen suksess

Tre uker med mobilkollekt i Skage og Ranem kirke har ikke innbrakt de store summene til kirka.

Få bruker mobilkollekt: Etter ca. tre uker med mobilkollekt er det få som har benyttet seg av tjenesten. Det er kun kommet inn et par hundre kroner gjennom det nye kollekttilbudet. 

arkiv

OVERHALLA: 30. april ble mobilkollekt innført i Skage og Ranem kirke, men så langt er det få kirkegjengere som har tatt i bruk den nye teknologien.

– Det har ikke vært noe stor bruk av mobilkollekt så langt, og det er egentlig som forventet, sier Helge Lauvsnes, kirkeverge i Midtre Namdal kirkelige fellesråd.


Et par hundrelapper


Etter drøye tre uker med mobilkollekt, er lite penger i den

– Det er nok snakk om et par hundre kroner antar jeg, sier Lauvsnes.

Det er appen M-Cash som er tatt i bruk i disse to kirkene. Når du går inn i kirka er QR-koder tilgjengelig. Disse skannes med appen, og da kommer det opp bilde av kirka og du taster inn beløpet du ønsker å gi.

– Hittil har det vært sånn at vi går rundt alteret, men nå vil du kunne sitte i ro og mak på kirkebenken og gi et beløp, forklarer Lauvsnes.


Vil ta et par måneder


Dette har så langt ikke blitt noen populær ordning, da få hundrelapper har havnet på den kontoen.

Tre uker er også for kort innkjøringstid, skal vi tro Lauvsnes.

– Det må selges inn over tid, og må annonseres under flere gudstjenester, sier Lauvsnes.

Lauvsnes mener dette vil ta flere måneder før mobilkollekt blir en vane for kirkegjengerne.

– Jeg har snakket med kolleger i andre kirker hvor mobilkollekt er tatt i bruk, og det tar noen måneder før dette virkelig blir innarbeidet, sier Lauvsnes.

Mobilkollekt vil fortsatt tilbys i disse to kirkene, og det vil komme til flere etter hvert.

– Før ferien skal tilbudet være tilgjengelig i samtlige av våre kirkebygg, opplyser Helge Lauvsnes.