Overhallingene klart imot storkommune

Et stort flertall av innbyggerne i Overhalla, 63 prosent, stemte for å fortsette som selvstendig kommune.

TYDELIG RÅD: Her oppsummerer ordfører Per Olav Tyldum (til høyre) debatten og folkavstemminga i samtale med sjefredaktør Kom Riseth direkte på NA mandag kveld. 

arkiv

OVERHALLA: - Vi har fått et tydelig råd gjennom avstemninga, og det skal vi ta med oss i den videre prosessen, sier ordfører Per Olav Tyldum.

Ordfører ikke overrasket

Avstemmingsresultatet viser 63 prosent for selvstendighetsalternativet, 36,8 stemte for MN+, mens det var 0.2 prosent blanke stemmer

- Når går dere videre med dette?

- Kommunestyret møtes allerede tirsdag, men da har vi ikke  kommunereform på sakslista, men jeg regner med at diskusjonen nå vil gå fortløpende fram mot avstemminga i kommunestyret i juni, sier Tyldum.

Tyldum sier at han han ikke er overrasket over utfallet.

- Ut fra debatten og engasjementet de siste ukene var det ikke  uventet at det gikk den vegen, likevel synes jeg vi skal respektere at folk har hatt ulikt syn, og at mange har sett fordeler med MN+ alternativet,  sier han.

God valgdeltakelse

Ordføreren er godt  fornøyd med valgdeltakelsen på  56 prosent.

- Det etyr at vi har klart å engasjere folk og at dette har vært en viktig sak for innbyggerne i Overhalla


- Vi har fått et tydelig råd, og så får vi ta det videre herfra, utover det har jeg ingen umiddelbare kommentarer, sier Tyldum


Ragnar Prestvik (Ap) uttrykker at han er skuffet over resultatet.

- Jeg er skuffet over at vi sannsynligvis ikke blir med i ny storkommune, men samtidig er jeg fornøyd med at så mange stemte ja. Det viser at det var riktig å gå i forhandlinger og at vi fikk fram en god intensjonsavtale,  sa han.