«Oppstoddo-effekten»

Overhalla. Ranem bru. FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

Det er sikkert mange som lurer på hva overskriften betyr, men de får vente til de kommer lengre ned i artikkelen. Men såpass kan jeg røpe at det har noe med resultatet av folkeavstemningen i Overhalla å gjøre.


Overhalla sa nei, noe som var ventet av de fleste. De vil stå alene og heller flyte på de positive effektene av å være nabokommune til Namsos, uten å være med å påvirke den utviklingen de egentlig er så avhengige av. I så måte er jo dette ikke ulikt det som har skjedd nasjonalt i forholdet til EU. Dette sies uten at jeg skal påstå om det er bra eller ikke.


Nå er det bare å vente på fortsettelsen slik jeg nevnte i et tidligere innlegg. Arbeidsplassene i Namsos ligger jo der. Det nye byggefeltet som skal friste folk i Namsos med billige tomter ser ut til å komme. Det neste blir vel at man allerede nå begynner å forberede de ordninger man fra Overhalla ser som ønskelige etter at samkommunen blir nedlagt. Det kommer sikkert noen gode forslag fra de som ellers ikke vil være sammen med de andre kommunene. Når økonomien kommer inn i bildet, er det ikke så sikkert at det er så ille å ha noen gode naboer.


Det er her «oppstoddo» kommer inn. Det er som kjent navnet på en laks som blir stående oppe i elva etter at gytingen er overstått. Der er det ikke mye næring å få, så den blir mager og lite attråverdig for fiskere. Mange overlever ikke, men de som overlever kommer nedover elva i leting etter bedre jaktmarker for å fete seg opp.


Da er det bra at det finnes løsninger andre steder (lengre ned) slik at arten overlever. Det er dette jeg kaller «oppstoddo-effekten»


Og sånn går no dagan.