Må sende ut sauer rett i bjørnegapet for at Miljødirektoratet skal gi fellingstillatelse

Forferdelig dilemma for sauebønder

Sauebonde Randi Lund i Harran må nå velge hvilke sauer som skal slippes i utmarka – der bjørnen venter.

SNART KLARE FOR FJELLET: Mange av lammene til Randi Lund er snart modne for å ut på beite. Men med en bjørn lurende i området er det et sjansespill å slippe dem. 

FORTVILET: Sauebøndene Randi Lund og Tor Arne Olsen må nå avgjøre hvilke sauer de skal sende ut til bjørnen de vet lurer i området rundt gården. De er helt sikre på at det vil resultere i en katastrofe, men har ikke annet valg. 

HAR TATT ELG: Bjørnen som holder til i området Folmerfjellet i Harran har tatt denne elgen. Det vil holde den med mat i noen dager til sauene slippes på beite. 

arkiv

HARRAN: – Miljødirektoratet vil ikke gi fellingstillatelse på bjørnen som vi vet oppholder seg i området før det foreligger skade på husdyr. Det blir en forferdelig situasjon for oss, sier sauebonde Randi Lund som sammen med samboer Tor Arne Olsen nå må velge ut hvilke sauer de skal slippe ut rett i bjørnekjeften for at de i etterkant skal kunne dokumentere skade slik at de kan få skade- felling.

All erfaring tyder på at de sauene de snart må slippe ut, vil treffe en sulten bjørn.

– Vi har diskutert litt rundt etikken i dette. Det er ikke lov å jakte bjørn på åte i Norge. Men det er faktisk det vi gjør. Vi sender ut levende åte rett i bjørnekjeften. Først da kan Miljødirektoratet eventuelt gi fellingstillatelse på bjørnen. Det er ikke slik det skal være. For oss blir dette en forferdelig situasjon, sier Lund.

– Vi har bilder av bjørnen på viltkamera her i Harran, og samtidig er det tatt bilde av en bjørn på Høylandet. Så vi vet det er to bjørner i området. Dette er utafor yngleområdet for bjørn, og det burde være mulig å gi en fellingstillatelse, sier de fortvilte sauebøndene.


Har fått avslag


Likevel har de fått avslag på anmodninga om forebyggende skadefelling.

– Det er snart kul på fjøset. Vi har flere familiegrupper der lammene har blitt så store at de må ut. Normalt ville jeg sluppet dem ut nå, men det kvier jeg meg for. Vi må i alle fall avvente til anken som er sendt inn, blir behandlet, sier Lund.

I tillegg til bjørnene som de vet oppholder seg i området, har de fått bilder av både jerv og gaupe i viltkameraene sine.

– Vi søkte om felling på en jerv her tidligere i vår. Det var mens SNO drev med hiuttak fra helikopter i området. Det lyktes de ikke med. Men vi fikk ikke fellingstillatelse, sier Olsen.

Et av argumentene for å ikke gi en fellingstillatelse nå, er mulighetene for at bjørnen trekker ut av området.

– Det gjør ikke situasjonen noe bedre. Da er det noen andre som får problemet midt i fanget i stedet. Ja, det hjelper oss, men samtidig er det en sauebonde et annet sted som får bjørnen i sin besetning, sier Lund.

De er sikre på at bjørnene i området vil herje i saueflokken deres. Det viser tapsstatistikken for de siste årene.


Vårherre og Fantomet


– Det å tro at beitedyr og store rovvilt kan gå side om side, kaller jeg Edens hage-tenking. Det er det bare så vidt meg bekjent bare Vårherre og Fantomet som har klart så langt. Jeg tror ikke Miljødepartementet klarer det, sier Olsen.

– Vi gjør nå alt vi kan for å få tillatelse til ei skadefelling. Det går ikke an å vente til sauene er sluppet på beite, sier ordfører Skjalg Åkerøy.

Han har vært i kontakt med stortingsrepresentantene fra fylket for å prøve å påvirke direktoratet.

– Det står veldig klart i rovviltforliket som Stortinget står bak, at det skal gis fellingstillatelser utafor kjerneområdene. Da må byråkratene følge opp dette, sier Åkerøy.