Skal gjennom både «giftemål» og «skilsmisse»

Håper på kjappe vedtak

At det bare var innbyggerne i Namdalseid og Fosnes som sa ja til intensjonsavtalen om kommunesammenslåing, kom ikke som en overraskelse på ledelsen i Namsos.

SOM FORVENTET: Namsos-rådmann Gunnar Lien og ordfører Arnhild Holstad er innstilt på å jobbe videre for å danne en storkommune sammen med Namdalseid og Fosnes. De ble ikke overrasket over utfallet av folkeavstemninga i de andre kommunene i Midtre Namdal. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: – Det var dette vi forutså. Det ble gitt tydelige råd fra innbyggerne i alle kommunene. Med det som utgangspunkt er vi beredt til å videreføre forhandlingene om en ny avtale med Namdalseid og Fosnes. Vi håper at de blir med selv om omfanget av en nykommune nå blir mindre, sier Namsos-ordfører Arnhild Holstad (Ap).

Les også:

Overhallingene klart imot storkommune

Et stort flertall av innbyggerne i Overhalla, 63 prosent, stemte for å fortsette som selvstendig kommune.

Rask avklaring


Ordføreren og rådmann Gunnar Lien håper på ei rask avklaring fra de andre kommunene.

– En søknad om kommunesammenslåing må være innsendt innen 1. juli. Formelt sett er det utfordrende å gå videre med drøftinger hvor ikke alle de opprinnelige avtalepartnerne er med. Vi får avvente et møte med de andre kommunene hvor status etter folkeavstemninga skal gjennomgås, sier Gunnar Lien.

Fosnes, Namsos og Namdalseid skal nå starte arbeidet med å gjennomføre et «giftemål» samtidig som de skal gjennom en «skilsmisse» med Overhalla.

– Vi skal rigge en ny kommune som skal møte framtida på en best mulig måte. Samtidig skal samkommunen avvikles. Det blir garantert lettere «å gifte seg» enn «å skilles», sier rådmannen.

Les også:

Tydelig råd fra hållingen

Fire av fem vil stå alene

Ordfører Hege Nordheim-Viken fikk et tydelig råd fra sambygdingene: De vil at Høylandet skal bestå.

God og desentralisert


Både ordføreren og rådmannen understreker at de vil videre- føre synspunktene Namsos la til grunn da intensjonsavtalen ble laget.

– Vi skal fortsatt jobbe for en god og desentralisert kommune hvor suksesshistoriene løftes fram. I utgangspunktet er det naturlig å stille seg åpen for at servicefunksjonene i Namdalseid og Fosnes skal videreutvikles og at for eksempel landbruks- og miljøforvaltninga legges til Namdalseid. sier Arnhild Holstad, som ikke er innstilt på at det skal etableres nye interkommunale selskap for å løse tjenestebehov.

– Om andre kommuner ønsker å kjøpe tjenester fra den nye kommunen, må det være gjenstand for forhandlinger. I en ny og større kommune vil vi være innstilt på å ta hånd om tjenesteproduksjonen selv. Vertskommuneprinsippet vil gjelde. Når det er sagt, vil vi ikke stenge døra for noen når den tid kommer, sier Arnhild Holstad.

De nye kommunene som blir dannet etter kommunereformen, skal være operative fra 1. januar 2020.

Les også:

– Vi stemte for framtida

– Det var et lett valg, sa Per A. Sverkmo etter å ha avgitt sin stemme under den rådgivende folkeavstemninga på Namdalseid – uten å røpe hva han hadde krysset av for.