Høyre går ut av fylkesrådet

Høyre velger å gå ut av fylkesrådet etter det de oppfatter som tillitsbrudd fra Ap og KrF.

HØYRE GÅR UT: Høyres Frode Revhaug (til venstre) går ut av fylkesrådet etter det Høyre oppfatter som tillitsbrudd. Anne Marit Mevassvik, Terje Sørvik og May Britt Lagesen blir sittende igjen. ARKIVFOTO 

arkiv

NAMSOS: Det er en avtale mellom andre partier omkring konstitueringen av Trøndelag fylkesting i 2018 som har fått fylkestingsgruppa til Høyre til å reagere så kraftig.

- Ap, SV, KrF og MDG har inngått en avtale for konstitueringen av fellesnemnden mellom Nord- og Sør-Trøndelag, som velges i juni, deretter for Trøndelag fylkesting ut valgperioden. Fellesnemnden vil være det organ som fatter langsiktige beslutninger frem til konstitueringen av Trøndelag fylkesting i 2018, skriver Nord-Trøndelag Høyre i en pressemelding tirsdag kveld.

Brudd på skikk og bruk

- Nord-Trøndelag har en parlamentarisk modell, og en slik opptreden overfor samarbeidspartneren Høyre i fylkestinget, er uforenelig med god parlamentarisk skikk, skriver partiet.

- Tillit har ikke utløpsdato. Høyre kan ikke, etter parlamentarisk skikk, administrere løpende drift i Nord-Trøndelag sammen med Ap og KrF, og samtidig forholde seg til kryssende lojalitet overfor et sosialistisk flertall i fellesnemnden.

Partiet mener derfor at Ap og KrF brutt samarbeidsavtalen og Høyre tar konsekvensen av det med å gå ut av fylkesrådet.

Ikke uten vemod

- Høyre har opplevd at samarbeidet med Ap og KrF har vært styringsdyktig, det har vært en fruktbar og god konstellasjon for Nord Trøndelag. Høyre opplever å ha hatt betydelig innflytelse.  I løpet av disse årene har Høyre vært pådrivere for å asfaltere og utbedre over 650 km av fylkesvegene, opprette flere innovative skoletilbud, og samle Trøndelag i ett fylke. Det er vi stolte av. For Høyre er det viktigst at makten tjener et formål. Derfor er det ikke uten vemod at vi ser at et ni år langt samarbeid er over, heter det i pressemeldingen.

- Denne framgangsmåten bidrar dessverre ikke til å skape tillit til politikerne, melder fylketingsgruppa til Høyre.

Fylkestingsgruppens vedtak er enstemmig. Beslutningen berører ikke samarbeid mellom Høyre, Ap og KrF i kommunene.

Viktig å sikre posisjon

Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag ble i kveld informert om at Høyre velger å gå ut av fylkesrådet, og gruppeleder Jan Inge Kaspersen, sier i ei pressemelding til NA at det for Arbeiderpartiet har vært viktig å sikre at de fortsatt er i posisjon til å styre Trøndelag i fellesnemnda og i det nye regiontinget.

- Derfor tok vi etter samtaler med Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag initiativ til å gå i samtaler med partiene KRF, Sv, og MDG om grunnlag for et flertall i den nye regionen. I prosessen fikk vi også kjennskap til at Høyre i Nord-Trøndelag gjorde de samme sonderingene. Med den kunnskapen  valgte vi å fremskynde prosessen og skrev under avtale om samarbeid med Krf, Sv og MDG  torsdag 19. mai, hvorpå vi varslet Høyre om dette omgående. I dag hadde vi et godt  møte med Høyre der vi gikk gjennom situasjonen og så på mulighetene for et videre samarbeid, sier Kaspersen.

Han fortsetter med å si at de i møtet påpekte at fylkesrådet ikke vil ha befatning med saker som skal til fellesnemnda da det er en selvstendig enhet mot et felles Trøndelag.

Fruktbart samarbeid

- Med utgangspunkt i dette mente vi at samarbeidet mellom AP, H, Krf og MDG kunne videreføres i Nord-Trøndelag den tiden som gjenstår i eget fylke. Vi har hatt et godt og fruktbart samarbeid med Høyre i de 9 årene som har gått og beklager at de nå går ut av rådet, men vi har samtidig respekt for deres beslutning. Vi ønsker at alle parti bidrar i jobben med å forme fremtidens Trøndelag og ønsker derfor en god dialog med alle partier fremover, dette inkluderer selvfølgelig også Høyre, sier Kaspersen.