Avrundet arbeidet med storkommunen

Det tok mindre enn en halv time for ordførerne og rådmennene i Fosnes, Flatanger, Høylandet, Namdalseid, Namsos og Overhalla å oppsummere resultatet av mandagens folkeavstemning.

OPPSUMMERTE: Ordførerne og rådmennene i de seks kommunene som hadde utarbeidet intensjonsplanen om kommunesammenslåing bruke en halvtime på å avslutte prosessen. Nå skal Namdalseid, Fosnes og Namsos forhandle videre. Fra venstre rundt bordet: Arnhild Holstad, Steinar Lyngstad, Olav Jørgen Bjørkås, Trond Stenvik, Kjell Einvik, Rune Strøm, Liv Elden Djokoto, Per Olav Tyldum, Hege Nordheim-Viken, Sonja Høkholm, Gunnar Lien, Tor Brenne og Trygve J. Sandvik. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Det oppsummerende møtet ble i hovedsak fri for meningsutvekslinger. Innholdet i møtet ble for det meste en «runde rundt bordet» for å orientere om status i den enkelte kommunen.

– Hos oss i Fosnes har vi hatt en god prosess, og vi fikk etter min mening et flott resultat. Vi hadde god hjelp av innholdet i intensjonsavtalen og vi skapte et stort engasjement rundt prosessen. Det viser også oppslutninga ved den rådgivende folkeavstemninga, sa Fosnes-ordfører Trygve J. Sandvik som ledet møtet i egenskap av ordfører i Midtre Namdal samkommunestyre.


Likt syn på prosessen


Fosnes-ordførerens beskrivelse av prosessen ble delt av flere.

– Vi har hatt grendemøter, møter med ungdommen og med næringslivet. Vi har gjort et godt arbeid for å vise fram innholdet i både intensjonsavtalen om kommunesammenslåing og selvstendighetsalternativet. At det ble ulike resultat i kommunene, har nok sammenheng med ulikt utgangspunkt. Det å være en utkant er ei utfordring hvor folk kanskje ikke fant gode nok svar på de spørsmålene som de var opptatt av, sa Høylandets ordfører Hege Nordheim-Viken.

– Det har vært gjort en helhjertet og god jobb med stor oppslutning på folkemøtene vi arrangerte. Det har vært en viktig prosess og det ble gjort en god jobb i forhandlingene. Det var lærerikt og interessant, sa Flatanger-ordfører Olav Jørgen Bjørkås som samtidig understreket betydninga av det framtidige samarbeidet i Namdalen.


Fortsatt samarbeid


– Vi er avhengige av å finne gode samarbeidsløsninger med naboene, og i Flatanger er vi også innstilt på å yte noe til fellesskapet, sa Bjørkås.

Steinar Lyngstad ga uttrykk for det samme.

– Det er fremdeles behov for en sterk og samlende holdning fra Namdalens side i mange spørsmål. Det vil være behov for at Namdalen forener seg. Vi løser utfordringene best ved å brette opp ermene og jobbe videre, sa Lyngstad.

Etter en halvtime var opp summeringsmøtet over. Ordførerne og rådmennene i Namdalseid, Namsos og Fosnes benyttet deretter anledninga til å bli enige om vegen videre.

– Vi er klare til å forhandle, sa Namsos-ordfører Arnhild Holstad etter at hun hadde fått klarsignal fra de tre ordførerne som forlot møtet om at det ikke lenger var aktuelt for Overhalla, Flatanger og Høylandet å jobbe videre med intensjonsplanen om kommunesammenslåing.


Kommunestyremøter i kveld


Torsdag kveld skal kommunestyrene i både Namdalseid og Fosnes drøfte resultatet av den rådgivende folkeavstemninga, og Trygve J. Sandvik og Steinar Lyngstad informerte om at de vil argumentere for at det innledes forhandlinger om sammenslåing.

– Rådmannen jobber med saksdokumentene nå, men innstillinga vil gå på at vi følger folkets råd og går i forhandlinger med Fosnes og Namsos. Det er min klare holdning at sammenslåing vil gjelde hele Namdalseid. Grensejustering er ikke noe tema, opplyste Lyngstad.

Trygve J. Sandvik kunne på sin side opplyse at han som ordfører vil fremme et forslag til kveldens kommunestyremøte om å starte forhandlinger.


Møtes onsdag


Om kommunestyrene i Fosnes og Namdalseid følger ordførernes syn, vil det første møtet mellom forhandlingsutvalgene i Namdalseid, Fosnes og Namsos finne sted allerede onsdag 1. juni.

Fristen for å søke om å slå sammen kommunene er 1. juli. Namsos-ordfører Arnhild Holstad tror det skal gå greit, selv om det blir hektisk.

– Vi hadde et samarbeid basert på tillit da den opprinnelige intensjonsavtalen ble utarbeidet. Jeg er sikkert på at vi vil fortsette i samme ånd og at vi skal nå fristen. Det er mye i den opprinnelige avtalen som kan videreføres – selv om det nå bare er tre kommuner som skal forhandle om en ny avtale. Men det er også en del som må endres. Det tror jeg vi skal bli enige om, sier Arnhild Holstad.