SNO har avdekket to åteplasser i beiteområdet på Falmår i Grong

Lokker til seg rovdyr

Erfarne jegere har opprettet åteplasser for å tiltrekke seg rovdyr i beiteområder. Miljøverndirektør Bjørnar Wiseth fortviler.

BAMSEN: Åteplassene i Grong er laget for å tiltrekke seg bamsen – som spesielt er glad i den søte melassen som er funnet på stedet. ILLUSTRASJONSFOTO 

Rester: På åteplassen fant SNO rester etter sau, elg, melasse og surstrømning, alt med en forlokkende duft for rovviltet. FOTO: VILTKAMERA 

UAKSEPTABELT: Sier miljøverndirektør Bjørnar Wiseth i Nord-Trøndelag. 

arkiv

GRONG: Det er SNO som har avdekket åteplassene som ligger med om lag en kilometers mellomrom på Falmår i Grong – midt i beiteområdet til bøndene Randi Lund og Tor Arne Olsen som vi omtalte i onsdagens NA.

Saken var onsdag kilde til heftig diskusjon så vel hos Fylkesmannens miljøvernavdeling, i Miljødirektoratet og hos Mattilsynet som etter hvert vil sette av tid til å vurdere jusen i denne saken med sikte på å avdekke om det er begått lovbrudd.

Les også:

Må sende ut sauer rett i bjørnegapet for at Miljødirektoratet skal gi fellingstillatelse

Forferdelig dilemma for sauebønder

Sauebonde Randi Lund i Harran må nå velge hvilke sauer som skal slippes i utmarka – der bjørnen venter.

Bilder av bjørn og jerv


Åteplassene var utstyrt med viltkamera. Av bildene kan man se at åteplassene har tiltrukket seg rovvilt, deriblant bjørn og jerv.

SNO har funnet rester av kadaver fra sau og elg, surstrømning og melasse på åtestedene. Melassen er et søtstoff som spesielt er brukt for å tiltrekke seg bjørn.

– På denne tida av året er det ikke jakt. Vi må da legge til grunn at åteplassene er anlagt med den hensikt å tiltrekke seg rovvilt. At dette gjøres i et viktig beiteområde for sau, er noe jeg anser som uakseptabelt, sier fylkesmiljøverndirektør Bjørnar Wiseth.

– Vet dere hvem som står bak?

– Ja. Og vedkommende er ikke fremmed i jaktmiljøet i Namdalen, er alt Wiseth vil si.

– Hva slags konsekvenser vil dette få for vedkommende?

– Regelverket er uklart og dette er ikke noe vi har tatt stilling til ennå. Vi er mest opptatt av å få fjernet kadaver fra åteplassene nå, sier Wiseth som opplyser at «eieren» av åteplassene overfor SNO har innrømmet at åteplassene var laget for å tiltrekke seg rovvilt.

– Vi kommer til å utfordre både Mattilsynet og Miljøverndirektoratet på dette med regelverket, sier Bjørnar Wiseth til NA og tilføyer:

– Dette fører i alle fall til at konflikten mellom beitedyr og rovdyr tilspisses.


Mellom ett og to år


Tore Solstad i SNO har vært på de to åteplassene nylig. Han mener den eldste er mellom ett og to år gammel, mens den andre trolig ble opprettet i mars/april i år.

– Er det flere åteplasser i området?

– Det kan være grunn til å frykte at det er flere, bekrefter Solstad.

SNO har ikke politimyndighet, men Solstad mener saken reiser flere spørsmål – om utlegging av døde dyr som åte og det å skulle slippe levende åte på beite nå, rett i nærheten av åteplassene.

– Åteplassene ligger i utmarka til bøndene som ble omtalt i NA onsdag, sier Solstad som peker på at åteplassene også ligger rett utenfor yngleområdet for bjørn i Nord-Trøndelag – hvilket betyr mye når det kommer til spørsmålet om å få fellingstillatelse.


Kommer tilbake til jusen


I Mattilsynet har regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen onsdag diskutert denne saken med kollegaer hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og hos Miljøverndirektoratet.

– Det er uakseptabelt og forstandsløst å opptre på en slik måte. Nå er vi opptatt av to ting: Å få fakta på bordet og rydde opp slik at sauebesetninga kan slippes på beite. Jusen i denne saken får vi ta stilling til senere, sier Røthe Knudtsen.

– Vil det få konsekvenser for dem som står bak?

– Som sagt, vi kommer tilbake til det. Vi i Mattilsynet vil ikke gjøre oss til gjenstand for spekulasjonens frie kraft, avslutter regiondirektøren.