Ny anbudsrunde om oppvekstsenter

Kommunestyret i Røyrvik har bestemt at det skal gjennomføres en ny anbudsrunde for å gjennomføre ei utbygging slik at barnehagen kan innlemmes i oppvekstsenteret.
arkiv

RØYRVIK: I økonomiplanen var det satt av fire millioner kroner til prosjektet. Da resultatet av anbudskonkurransen forelå, viste det seg at det eneste tilbudet var på cirka sju millioner kroner.

– Tilbudet omfattet litt mer enn det som opprinnelig var utgangspunktet, men kommunestyret mente at kostnaden var for høy. Derfor ble det tirsdag vedtatt at tilbudet fra Namsskoganbygg avvises, forteller rådmann Ola Peder Tyldum som hadde anbefalt kommunestyret å fatte et slikt vedtak.

– Hva skjer nå?

– Byggekomiteen fikk fullmakt til å utarbeide et nytt konkurransegrunnlag og det tas sikte på å invitere til en ny anbudsrunde etter ferien. Da håper vi at flere anbud, sier Tyldum som håper at barne- hagen fysisk kan være innlemmet i oppvekstsenteret i løpet av første halvår 2017.

– Skolen og barnehagen er allerede organisert som et oppvekstsenter og det er bare samlokaliseringa som gjenstår. Det er ikke noe problem at barne- hagen fortsetter i de nåværende lokalene noen måneder til, sier rådmannen.