Eget fagbrev for servicebåt-arbeidere

Stadig flere av arbeidsoppgavene i havbruksnæringen utføres av servicebåter. Som første skole i Norge tilbyr Val videregående skole nå fordypning som servicetekniker i akvautdanningen som kan føre til fagbrev.

AVANSERT: – Fartøyer utfører flere og mer avanserte operasjoner i havbruksnæringen. Det krever en helt annen kompetanse enn for bare få år siden, sier HMS- og personalleder Per Johan Rauø i Nærøysund Aquaservice AS. Illustrasjonsfoto: Torkil Marsdal Hanssen 

arkiv

VAL: Det er serviceselskapet Nærøysund Aquaservice AS i Ytre Namdal som sammen med KB Dykk AS, AQS AS, oppdretterne tilsluttet Oppdretternes Miljøservice AS (OMS) og regionens to videregående skoler som har tatt initiativ til den nye fagutdanningen.

– Servicefartøyene utfører stadig flere og mer avanserte operasjoner i havbruksnæringen. For å gjennomføre operasjonene på en trygg og sikker måte, kreves det en helt annen kompetanse enn for bare få år siden, sier HMS- og personalleder Per Johan Rauø i Nærøysund Aquaservice AS.

Kort sagt trenger servicefartøyene arbeidere med både teknologi- og biologikunnskap. Verken maritime- eller akvakulturutdanninger tilbyr denne kombinasjonen. Nærøysund Aquaservice AS, OMS og to videregående skoler i Ytre Namdal har derfor utviklet et nytt, unikt opplæringstilbud med støtte fra det regionale utviklingsselskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS.


Blir fordypningsfag

Fra høsten av tilbyr Val videregående skole servicetekniker som eget fordypningsfag til sine VG1-elever på naturbruk (akvakulturlinje). Fra 2017 gis tilbudet også på VG2.

– I samarbeid med oppdrettsselskapene tilbys VG2-elever fra akvautdanningen læreplass på servicebåt allerede i år. Også den maritime linjen ved Ytre Namdal videregående sender flere kandidater ut som lærlinger på servicefartøyer i år, sier Halvor Mortensen i Val FoU AS, et utviklingsselskap heleid av Val videregående.

Et sertifikatkrav for servicebåt har vært tema for myndighetene i flere år. Dette vil tidligst bli en realitet sommeren 2017, og det finnes per i dag ingen formelle utdanningskrav på servicefartøyer under 15 meter.


Vekker oppsikt

– Vi har kommet langt med et videregående utdanningstilbud som grunnlag for et eget eller spesifisert fagbrev for serviceteknikere. Det kan være interessant å se på om dette også kan videreføres som tilbud også i fagskoleutdanningen, sier Per Johan Rauø.

Det ytternamdalske initiativet har vakt positiv interesse i havbruksnæringen. I mai delte prosjektet sine erfaringer med representanter fra Sjømat Norge, opplæringskontor, utdanningskontor, de to trønderske fylkeskommunene og fra Frøya, Val og Ytre Namdal videregående skoler.

– Det er allerede enighet om at vi nå jobber videre med å utvikle de lokale læreplanene i et regionalt, midtnorsk samarbeid. Samtidig vil Sjømat