Enstemmig kommunestyre i Namdalseid

Ja til Namsos og Fosnes

Det måtte diskuteres en halvtime på bakrommet, men etterpå sa samtlige politikere ja til å forhandle videre om å bli en del av en namdalsk storkommune.

Skal forhandle: Fra venstre Arne Magne Brattberg, Steinar Lyngstad og Tone Beate Fossli. 

Fortsetter: Ordfører Steinar Lyngstad og Namdalseid kommune ønsker å fortsette forhandlingene med Namsos og Fosnes med mål om å danne en ny kommune. 

På BAKROMMET: Det meste av diskusjonen foregikk kanskje i Senterpartiets gruppemøte som varte over en halv time. 

arkiv

NAMDALSEID: – Jeg synes det er riktig at Namdalseid kommune fortsetter forhandlingene. For meg blir denne kommunen stor nok, selv om Overhalla, Høylandet og Flatanger sa nei.

Det sa ordfører Steinar Lyngstad (Sp) da kommunestyret i Namdalseid torsdag kveld diskuterte vegen videre etter mandagens folkeavstemninger.

Måtte snakke ut

For det var ikke nødvendigvis gitt at politikerne ville fortsette forhandlingene om å slå sammen Namdalseid, Fosnes og Namsos.

Før debatten fikk starte, ba nemlig Senterpartiets Nils Johan Kaldahl om gruppemøte. Dermed ble senterpartiet stående bak en glassdør og diskutere spørsmålet i over en halvtime.

– Vi har ikke møttes etter folkeavstemninga, så vi hadde behov for å snakke ut. Det var ingen dramatikk, forteller Lyngstad til NA etter møtet.

Ble enige

For da Senterpartiet kom tilbake til møtesalen, gikk møtet unna på et drøyt kvarter. Kaldahl gjentok tidligere skepsis til en sammenslåing uten Overhalla.

– Men jeg har moderert meg kraftig siden den gang, o ikke stemme mot at vi er videre med Fosnes og Namsos, sa Kaldahl.

– Sørgelig

Heller ikke Krfs Olav Johan Mork likte at overhallingene sa nei mandag.

– Det var sørgelig. Men det er ikke utenkelig at Overhalla blir med på et senere tidspunkt, sa Krf-politikeren.

Mens Høyres Iren Anita Halbostad, ikke var direkte misfornøyd med Overhallas nei:

– Da blir det mer å fordele på oss som sa ja, var min umiddelbare tanke.

Flere oppgaver?

Under forutsetning av at Namsos og Fosnes ønsker det, fortsetter dermed forhandlingene. Målet er at avtalen skal være klar torsdag juni.

23. juni skal kommunestyret gjøre et endelig vedtak.

Til å forhandle for kommunen, valgte kommunestyret ordfører Steinar Lyngstad, varaordfører Arne Brattberg (Ap) og Tone Beate Fossli (Sp).

Forhandlingsutvalget fikk råd om å være mer ambisiøse på vegne av kommunen i kommende forhandlinger.

– Med kun tre kommuner bør det være mulig å få flere oppgaver lagt til Namdalseid, sa Arbeiderpartiets Tom-Arve Hågensen.