Namdalskysten tar vaksine mot PD

Oppdretterne på Namdalskysten tar nok et felles grep mot PD for å bevare og sikre arbeidsplasser.

VAKSINE: Nærøysundet, og mye av virksomheten i kystbyen Rørvik, preges av oppdrettsindustrien. PD-vaksinen sees som et godt grep for å opprettholde aktivitet og arbeidsplasser på Namdalskysten. (Foto: Tom Lysø)  Foto: Tom Lysø

arkiv

RØRVIK: Selskapene Salmonor, Midt-Norsk Havbruk, Emilsen Fisk og SinkabergHansen samkjører nå bruk av en ny vaksine som inkluderer forebygging av Pancreas Disease (PD). Samlet skal cirka 20 millioner smolt i første omgang få det beskyttende stikket.

– Oppdretterne i Ytre Namdal sitter ikke passive til utfordringen med PD. Bruk av den nye vaksinen blir et i rekken av flere grep, sier daglig leder Vibecke Bondø i Salmonor AS på vegne av grupperingen fire selskap i Nord-Trøndelag.

Det er i dag knyttet usikkerhet til hvor effektiv denne vaksinen isolert sett vil være.


Bevare og sikre virksomhet

Fellesskapet av selvstendige havbruksaktører i Ytre Namdal og Flatanger har over tid levd med en alvorlig «skvis» opp mot PD. Det ved smittepress fra sør og krav om «stamping out» av matfisklokaliteter for å motvirke ytterligere smitte nordover.

 – I vurderingen kostnad målt mot nytte, mener vi vaksine blir helt riktig.  Å aktivt redusere smittepresset ytterligere handler ikke minst om å kunne beholde slaktefisk i regionen. Iverksetting av alle mulige grep mot PD handler til sjuende og sist om å trygge veldig mange arbeidsplasser på Namdalskysten; et område som også er svært avhengig av havbruksnæringa, sier daglig Trond Emilsen ved Emilsen Fisk AS på vegne av de fire aktuelle selskapene.

     Oppdretterne har også tro på at dette siste tiltaket, sammen med faktiske utfordringer knyttet til PD, vil ha betydning i en mulig ny vurdering rundt smittesituasjonen.


Utfordring mot sør

For Midt-Norsk Havbruk, som i «Namdalen sør» er samdrift med Bjørøya Fiskeoppdrett, betyr dagens realiteter rundt hvordan PD-utfordringen håndteres, at smolt som settes ut i området Flatanger ikke blir vaksinert.

     – Bildet i søndre del av Namdalen er at Marine Harvest og SalMar ikke vil vaksinere mot PD. I praksis betyr det at vi står sammen med våre kolleger lengre nord, slik at det blir satt vaksine på vår smolt fra Vikna og nordover, sier daglig leder Tore Holand i Midt-Norsk Havbruk.