Senterpartiet med på laget

Sp får fylkesvaraordføreren i et nytt Trøndelag.
arkiv

NAMSOS: Arbeiderpartiet i Nord- og Sør-Trøndelag har i dag utvidet samarbeidet med også Senterpariet, skriver de fem partiene Ap, MDG, SV, KrF og Sp i ei pressemelding.

Arbeiderpartiet har tidligere blitt enige om en avtale med Miljøpartiet de Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, men skriver i pressemeldinga at de i dag har fått med Senterpartiet likevel.

– Det har vært betydelige politiske motsetninger i prosessen fram til vedtaket ble fattet, og det har vært ulike politiske konstellasjoner i Sør- og Nord-Trøndelag. Nå er beslutningen tatt og tida er inne for å se framover. Partiene har i begge trøndelagsfylkene hatt gode diskusjoner om vår felles framtid og er nå enige om å gå videre sammen, skriver de i pressemeldinga.

– Gjennom et sterkt og bredt samarbeid som består av fem partier vil Trøndelag få et stabilt styre, som framover vil ha fokus på tjenestene i folks hverdag, levedyktige distrikt, byer med forskjellige styrker og en storby som styrker sin nasjonale rolle, skriver de videre.

Slik ser avtalen ut:

1. Partiene forplikter seg til å samarbeide om konstitueringen av fellesnemnda og det nye fylkes-/regiontinget i Trøndelag i inneværende valgperiode. KrF, SV og MDG skal sikres én plass hver i arbeidsutvalget for fellesnemnda og posisjoner i det nye fylkes-/regiontinget.

2. Arbeiderpartiet skal ha lederen og nestlederen av arbeidsutvalget i fellesnemnda som konstitueres i juni 2016.

3. Arbeiderpartiet skal ha fylkesordføreren og Senterpartiet skal ha fylkesvaraordføreren i det nye fylkes-/regiontinget i Trøndelag som konstitueres i oktober 2017.

4. Avtalepartene er enige om å lage en felles politisk plattform for utvikling av Trøndelag.