Vil ha tiltalte fengslet i fire år og seks måneder

Mannen i 30-årene fra Ytre Namdal som har forgrepet seg på flere småjenter blir sittende fengslet til dom er avsagt.

AKTOR: Statsadvokat Unni Sandøy la ned påstand om fire år og seks måneders fengsel for mannen fra Ytre Namdal.   Foto: BJØRN TORE NESS

arkiv

NAMSOS: Torsdag ble rettssaken mot en mann i 30-årene avsluttet i Namdal tingrett.

Mannen har i fire dager stått tiltalt for seksuell omgang og seksuelle handlinger med tre jenter som alle var under ti år da handlingene fant sted.

Mannen er i slekt med jentene og i rettsforhandlinga kom det fram at mannen har en pedofil legning.

Flere av tilfellene han har måttet svare for i retten faller juridisk inn under voldtektsbegrepet. Mannen var også siktet for nedlasting, oppbevaring og deling av bilder og filmer/filmklipp av barneporno.

Fire og et halvt år

Statsadvokat Unni Sandøy prosederte på at selv om det ikke er framlagt tekniske bevis for de påståtte overgrepene i saken, er mannens tilståelse, jentenes forklaringer og vitneforklaringer i retten tilstrekkelig for å dømme mannen for de handlingene han har stått tiltalt for.

Statsadvokat antydet at en normalstraff for de overgrepene som er begått burde gi en fengselsstraff på mellom seks og sju år. Samtidig innrømmet fikk mannen en betydelig strafferabatt for tilståelsen.

– Det kanskje aller viktigste i denne saken er at ofrene, de svært unge jentene, blir trodd, og det har tiltalte medvirket til, sa hun.

Slik at den endelige påstanden fra statsadvokaten ble fengsel i fire år og seks måneder.

Advokat Anders Kjøren og advokat Eli Anne Krystad la ned på påstand om oppreisningserstatning for sine klienter begrenset oppad til 200.000 kroner for hver av jentene.

For den tredje av jentene som var nevnt i tiltalen ble kravet om oppreisning frafalt.

Mannens forsvarer, advokat Christian Wiig, tok et lite oppgjør med bistandsadvokatene i innledninga av sin prosedyre, hvor han mente kravene ikke var tilstrekkelig begrunnet.

Vil akseptere dommen

Forsvareren ba videre om frifinnelse på et punkt som gikk på krenkende atferd, ved at tiltalte skal ha vist småjentene pornografiske bilder og filmer.

Videre mente Wiig, som i sluttinnlegget ba om at tiltalte ble dømt på mildest mulig måte, at retten burde legge seg i nedre sjikt av den strafferamma statsadvokaten antydet.

– Etter mitt syn vil fengsel i fire år være et mer riktig nivå sa Wiig. Og ba også retten vurdere å gjøre deler av dommen, antydningsvis 12 måneder, betinget.

Advokat Wiig sa i prosedyren at tiltalte vil komme til å akseptere den dommen som blir gitt, og at det er uaktuelt å anke.

Tingrettsdommer Helge Kaasbøll antydet at dom i saken vil være klar i løpet av omkring to uker.

Mannen har sitte varetektsfengslet siden pågripelsen i fjor høst, og slik det ble framstilt i retten vil han fortsatt bli sittende fengslet inntil rettskraftig dom er avsagt, og han eventuelt starter på soning av straffen.Statsadvokat Unni Sandøy la torsdag ned påstand om fire år og seks måneders fengsel for seksuelle overgrep mot flere mindreårige jenter.