Tre regionråd kan bli til ett

En stemme er best

Prosessen med å slå sammen regionrådene i Namdalen er i gang. – Vi har erfart at namdalsk enighet gir oss en sterk stemme som det er vanskelig å overse, sier Namsos-ordfører Arnhild Holstad.

TRE RÅD BLIR ETT: Tre regionråd i Namdalen kan bli til ett. Det er forslaget som ordførerne i Region Namdal skal diskutere når de møtes i Lierne til uka. Leder i Region Namdal, Namsos-ordfører Arnhild Holstad, er blant dem som mener at det er nødvendig med en sterk namdalsk stemme. FOTO: JONAS OLSEN 

arkiv

NAMSOS: Holstad er leder for arbeidsutvalget i Region Namdal, som består av ordførerne i de 13 namdalskommunene. Neste uke møtes de i Lierne der framtidig organisering er blant sakene som skal drøftes.

– Vi tok opp spørsmålet om et mulig felles regionråd da vi møttes på Jøa i vår. Saken har vært diskutert i vårt arbeidsutvalg og det vil ligge ei konkret innstilling på bordet når vi møtes i Lierne torsdag, sier Holstad.

Stemning for endring

Som leder i Region Namdal mener hun at det er ei stemning for ei framtidig organisering i ett felles regionråd.

– I dag er vi organisert på ulike måter med samkommunestyre i Midtre Namdal, et regionråd uten fast sekretariat i Indre Namdal og med Kystgruppen i Ytre Namdal. Noen er mer utålmodige enn andre etter å få på plass ei ny organisering, men totalt sett så oppfatter jeg at det er ønske om ei endring, forteller Arnhild Holstad.Arbeidsutvalget i region Namdal, som foruten Holstad består av Lierne-ordfører Bente Estil, Nærøy-ordfører Steinar Aspli og ordfører Per Olav Tyldum, Overhalla, har lagt fram et forslag som innebærer at det skal opprettes ei arbeidsgruppe.

Frist til 15. oktober

Det foreslås videre at arbeidsgruppa skal gi si anbefaling av hvordan Region Namdal skal organiseres i framtida og om Region Namdal skal bli et regionråd for hele Namdalen.

Det tas sikte på at arbeidsgruppa innen 15. oktober i år skal komme med si anbefaling når det gjelder organisering og framdrift.

Til møtet i Lierne foreslås det at arbeidsgruppa skal bestå av en ordfører fra hver region, Ytre, Indre og Midtre Namdal. I tillegg skal rådmennene velge en representant i gruppa.

– Det blir mange baller i lufta, etter hvert. Av den grunn synes det fornuftig å bruke framdriftsplanen fra kommunereformen som utgangspunkt for eventuelle endringer i den regionale organiseringa. Derfor kan det være naturlig at et felles regionråd er på plass fra 1. januar 2020, sier Arnhild Holstad.