Enstemmig nei til privatisering av vaskeritjenester

Rådmann Endre Skjervø hadde foreslått å konkurranseutsette vaskeritjenestene i Namsskogan kommune. Det sa kommunestyret nei til.

SIER NEI: Ordfører Stian Brekkvassmo sier nei til privatisering av vaskeriet. 

arkiv

NAMSSKOGAN: Rådmannen hadde beregnet at kommunens vaskeritjeneste belastet regnskapet med cirka 550.000 kroner årlig. Undersøkelser hos blant andre Namas Vekst viste at den direkte kostnaden kunne halveres.

Rådmannen foreslo derfor at han fikk fullmakt til å konkurranseutsette vaskeritjenestene ved å forespørre leverandører som driver med vekst- og attføringsbedrifter om pris.

Da saken ble behandlet i kommunestyret tirsdag, gikk et enstemmig kommunestyre mot rådmannens innstilling.

– Vi vil heller at tilbudet markedsføres for å få økte inntekter fra vaskeriet. Det kan dreie seg om vask for legekontor, for private, for overnattingsbedrifter og for andre som har behov for å få utført tjenester hos et vaskeri som er godt utstyrt, sier ordfører Stian Brekkvassmo (Ap).

Ordføreren mener samtidig at ei vurdering knyttet til arbeidsplasser, et tilbud om arbeidstrening samt uklarheter knyttet til transport og hygienekrav må tillegges betydning.

– Derfor var det ikke verdt det, per dags dato, sier ordføreren.