Også Fosnes sa ja til forhandlinger

Også kommunestyret i Fosnes gikk torsdag kveld enstemmig inn for å forhandle om en avtale om kommunesammenslåing.

SA JA: Ordfører Trygve J. Sandvik er fornøyd med at kommunestyret i Fosnes sa enstemmig ja til å forhandle om kommunesammenslåing. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

JØA: Også kommunestyret i Fosnes gikk torsdag kveld enstemmig inn for å forhandle om en avtale om kommunesammenslåing.

– Vi landet på et klart vedtak, men det var en viss skepsis fordi det blir ei annen sammensetning enn det intensjonsavtalen la opp til. Styrkeforholdet mellom oss tre blir annerledes enn om alle seks kommunene hadde blitt med, sier Fosnes-ordfører Trygve J. Sandvik (Sp).

Ordfører Sandvik mener at intensjonsavtalen er et godt utgangspunkt for forhandlingene som starter onsdag.

– Noe kan strykes, noe kan justeres og noe føyes til. Utgangspunktet ligger der. For oss i Fosnes er det aktuelt å jobbe for flere tjenester, for eksempel kulturadministrasjonen som i intensjonsavtalen var foreslått lagt til Høylandet, sier Sandvik.

I alle tre kommunene er man innstilt på å få ferdig en avtale og en søknad om kommunesammenslåing innen fristen 1. juli.

– Det er berammet to forhandlingsmøter før behandling i formannskap og kommunestyrer. Vi har et klart mål om å rekke fristen, avslutter Fosnes-ordføreren.