Bra signal for Rørvik havn

Havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag havn liker det han hører om at regjeringa vil satse på sjøtransport.

POSITIV: Havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus er positiv til signalene fra regjeringa om økt satsing på sjøtransport. 

arkiv

RØRVIK:- Det er positive signaler så langt, men vi slipper ikke jubelen løs riktig ennå. Vi avventer til vi har pengene i hånda. Det har vært mange gode ord og mye fint snakk, men veldig lite handling så langt, sier Dekkerhus.

Regjeringa har lovet å legge en uspesifisert mengde penger i tiltak som skal flytte gods over fra bil til kjøl.

– Den forrige regjeringa satte av tre milliarder i Nasjonal Transportplan til økt sjøtransport før de ble bytta ut. Av disse er ti millioner brukt.

Det Dekkerhus mener er det viktigste i utspillet fra regjeringa, er at forståelsen for at satsing på sjøtransport er viktig.

– Det jobbes med det, og selv om vi kan diskutere hvilke tiltak som bør settes inn, er satsinga positiv, sier han.