Hjelp barnet å få et balansert selvbilde

Little child boy washing dish on kitchen 

arkiv

Det er mye fokus på ungdommers selvbilde, men visste du at selvbildet er skapt og ikke medfødt – og som regel ganske fastsatt ved barneskolealder?

Selvbildet er det vi tenker om oss selv, men henger nært sammen med både selvfølelse (det vi føler om oss selv) og selvtillit som er opplevelsen av å mestre ferdigheter.

Noen blir født med bein i nesa, mens andre kan være mer sarte typer. Mesteparten av selvbildet er skapt ut ifra hvordan omverdenen har sett på oss. Barn kan få et ødelagt selvbilde dersom det ikke blir bekreftet og dersom det vokser opp med mye kritikk og lite varme. Disse barna vokser opp med et inntrykk av at de «ikke ble som de skulle». Slikt kan skade et selvbilde dypt. Det kan endres, men for mange blir selvbildet slik det er i barneskolealder.

Barn med et realistisk selvbilde takler motgang bedre. Dersom vi skryter uhemmet, får barn ofte en urealistisk selvoppfatning. Dette vil ikke være gunstig for barnet. Mestringserfaring handler om å lære at for å bli god, så kreves det øvelse. Denne erfaringen har sterk innvirkning i utviklingen av et godt selvbilde. I hverdagen kreves det mye omstilling og læring, både i barnehage/skole og hjemme, noe som gjør en slik egenskap supernyttig.

Gi barna plikter og ansvar i hjemmet! Ved å bekrefte at de er en viktig del av familien, kan dette bidra til å skape et godt selvbilde. I dag er det ofte et problem at barn får mye uten å jobbe for det. Barn som får mye, gir lett opp ved motgang. Å være selvstendig, trygg og komfortabel i sosiale fellesskap, er jo noen av hovedmålene med opp- dragelsen.

Noen ganger er det nødvendig å gi kritikk, men hvordan gjøre det på en best mulig måte? Vi tåler lite kritikk fra personer vi opplever ikke liker oss, og tåler mer fra de vi vet liker oss. Altså trenger vi veldig mange bekreftelser fra dem som skal gi oss kritikk. Sørg for at dette er på gjøre-nivå og ikke være-nivå. Fokuser på hva de har gjort, ikke hvem de er. Pass for all del på at du ikke blir en bedreviter. Slenger vi ut «du er sånn» eller «du bruker bestandig», så kan hvem som helst gå i forsvar.

De nærmeste er de som gleder oss mest og smerter oss mest. Det er ofte de samme relasjonene vi tenker på når vi som voksen tenker over hvem som har bygd oss opp, som også kan ha skyld i et dårlig selvbilde. I små samfunn kan faktisk selvbildet gå i arv. «Du vet hvordan den familien er. Der er det bare drikking og ufred». Ungene er akkurat som foreldrene!». Som barn i et miljø der det er så sterke forventninger om hva du kan bli, er det vanskelig å gjøre opprør. Det er absolutt mulig, men det kan kreve ekstra mye. Her har vi som medmennesker mye å jobbe med!

Altså; barn med for høyt selvbilde og for lavt selvbilde, kan få det vanskelig. Et balansert selvbilde er det beste. Det er vanskelig å være den med oppdragelsesmandat, og det finnes dessverre ingen konkret suksessoppskrift. Kanskje er den største utfordringen at vi som foreldre må godta at vi bare har en viss kontroll over hvordan resultatet blir!

Idas tips

  • Hvordan var din egen barndom? Hva vil du gi videre til barna dine og hva vil du skåne dem for? For å gi barna et godt selvbilde og en god start, er det viktig å være bevisst på hvilke ferdigheter, holdninger og verdier man vil videreføre til barna sine.
  • Gi heller spesifikk ros istedenfor generell ros. Si hvorfor du roser barnet. Det øker sannsynligheten for at de vil gjenta suksessene.
  • Det kreves 20 bekreftelser for hver kritikk vi får. Jo varmere forhold man har, jo mer direkte kan du være når du gir kritikk. Du skal forklare hva som er feil, men pass på at du også forteller hva barnet skal gjøre istedenfor.
  • Ikke gi kritikk når barnet er sint eller lei seg, da skal du trøste og roe ned barnet.
  • Plikter, ansvar og rettigheter er viktige deler av oppdragelsen. Vi kan ikke bare ha nytere, vi må også ha ytere. Med økt alder bør de få flere rettigheter og flere plikter.
  • Begrunnet ros og opplevelser av å mestre gir et positivt selvbilde. For mye kritikk og mangel på varme, eller masse ubegrunnet ros, kan gi et ubalansert selvbilde.