Laksefiske i Namsen

Bildetekst Bildetekst 

arkiv

Ved midnatt går startskuddet for laksefisket i Namsen – Elvenes dronning. Blant fiskere, roere og valdeiere har det sitret lenge etter å få komme i gang. Timene på Namsen er livskvalitet fra øverste hylle, og det er årsaken til at fiskerne kommer igjen år etter år. Det er noe eget med Namsen, som en ikke får mange andre steder.

I fjor var det et meget godt fangstår – det er gull verdt for valdeierne. Etterspørselen etter å få slippe til i elva øker, og det finnes dem som graver dypt i pengeboka for å ta del i lakseeventyret. Det vitner om at det finnes mange dyktige valdeiere, som selger en totalpakke hvor gjestene får valuta for pengene.

Lakseelvene i Namdalen er verdifull i turismesammenheng – flere næringer nyter godt av de besøkende fra inn- og utland. Slik har det vært, og slik må det fortsatt være i all framtid. Det forplikter også. Villaksstammen er under press – det er flere mørke skyer over landets lakseelver.

Dessverre har villaksens interesser ofte tapt for andre samfunnshensyn. Eksempelvis ved at regjeringa har gitt grønt lys for deponering av gruveavfall ved to nasjonale laksefjorder. Regjeringa ønsker også å femdoble produksjon av oppdrettslaks, men det betinger at næringa får kontroll over den ødeleggende lakselua og rømninga. Det gode er at oppdrettsnæringa legger ned store økonomiske ressurser på å løse dette – det handler også om deres egen framtid.

Vi ønsker alle gode naturopplevelse ved Namsens bredder. Det er heller ikke slik at det bare er pengeboka som avgjør om en får laks eller ikke. Skitt fiske, og glem aldri redningsvesten!


«Skitt fiske, og glem aldri redningsvesten!»