Ta det med ro langs Sørsia

Trafikken langs fylkesveg 401 -Sørsidevegen- langs Namsen øker betydelig i laksesesongen og dermed også risikoen for ulykker.

TENK SIKKERHET: Fra venstre lensmann Erling Lundstadsveen, teknisk sjef Roger Johansen, Kurt Selnes i Namdal sykkelklubb og utvalgsleder Oal Landsem ber folk senke farten og ta det med ro langs Sørsia i sommer. 

arkiv

OVERHALLA: – Det er allerede en tungt belastet veg, og belastninga øker om sommeren i laksesesongen, sier Ola Landsem, leder i trafikksikkerhetsutvalget i Overhalla.

På det siste møtet i utvalget var den 48 kilometer lange fylkesveg 401 – Sørsidevegen tema.

I tillegg til laksestart, mye trafikk med lastebiler og vogntog, samt at vegen er mye brukt av aktive syklister som treningsveg, er det rapportert om flere nestenulykker både fra sjåfører på skolebussene og folk som bor langs vegen.

– Vegen er smal, svingete og har generelt lav standard eter dagens norm. Derfor oppfordrer vi folk til å kjøre mer defensivt for å unngå at det skal skje alvorlige ulykker i sommer, sier lensmann Erling Lundstadsveen.

Kommunestyret i Overhalla skal komme med sine innspill til fylkesvegplanen i et møte 20. juni.

– Med tanke på tilstanden på vegen og den økte trafikken, mener trafikksikkerhetsutvalget vi må prioritere tiltak langs 401 høyt på denne lista, med håp om at fylket også ser behovet for utbedringer på denne svært viktige vegen, sier utvalgsleder Ola Landsem.