Kilenotfisker Leif Skorstad mener det finnes for lite argumentasjon til å holde kilenotfiskerne tilbake

– Vi er fratatt en måneds fiske

Mens laksefiske i Namsen starter 1. juni, må kilenotfiskerne i Namdalen vente til 10. juni med fangsten. – Urettferdig, mener kilenotfisker Leif Skorstad.

Vil ha utvidet sesong: Leif Skorstad og de andre kilenotfiskerne må vente til 10.juni med fangsten. – Urettferdig, mener han. 

Leif Skorstad 

Leif Skorstad 

arkiv

STATLAND: På oppdrag fra Norsk institutt for naturforskning har Skorstad i fire år kontrollert laksen i Namsenfjorden.

Ifølge Skorstad er det mye laks i Namsenfjorden.

Den erfarne kilenotfiskeren har holdt på siden 1970-tallet, og husker den tida kilenotfiskerne fikk tillatelse til å sette ut nøtener allerede 1.mai.

– Sommeren er egentlig synonymt med laksefiske, for min del, sier Skorstad ivrig mens han legger fra kai. Over fjorden, ved Otterøya, der en av prøvenøtene ligger.

Lite oppdrettslaks

– I år har det vært enormt mye laks, sier han og tilføyer:

– Så langt har jeg sjekket over 400 stykker, og etter det jeg erfarer er bare én av disse har vist seg å være oppdrettslaks. Men dette må kontrolleres før jeg sier noe sikkert, understreker han.

Det tar ikke lang tid før han håver inn den første laksen.

– Det gjelder å behandle fisken pent, sier han og skriver en rapport, før han slipper laksen fri igjen.

Det plasker godt i kilenota, med store lakser.

– Jeg vil tro det er 14-15 stykker nedi der nå, sier han entusiastisk. Skorstads oppgave er å undersøke samtlige laks som havner i nota. Av disse skal han ta skjellprøver, samtidig som de skal måles og kjønnsbestemmes.

– Alt tyder på at det blir et meget bra lakseår, sier Skorstad.

Siden 3. mai har han sjekket kilenøtene daglig, og fangsten har vært upåklagelig.

– Jeg har holdt på med akkurat denne jobben nå i fire år, og dette har så langt vært det klart mest lovende året, sier han.

I 2015 ble Namsos regnet som den viktigste kilenotkommunen i landet. Da ble det tatt opp 44,5 tonn laks og 1,2 tonn sjøørret i kilenøter i Namdalen.

For øvrig var 2015 også et rekordår.

Laksen fra kilenotfiskerne i Namdalen blir eksportert til matvarebutikker, hoteller og restauranter.

En del av laksen blir også eksportert til Frankrike. At kilenotfiskerne ikke får ha fangst i et større tidsrom, er for Skorstad uforståelig.


– Urettferdig

– Jeg synes det er urettferdig, og synes de har gått tom for argument i Miljødirektoratet. Det er tatt fra oss en måned med fiske, vil jeg påstå. Vi skal jo høste overskuddet, vi driver tross alt dette som en næring, sier Skorstad etter å ha lagt til kai igjen etter dagens inspisering.

– Hvorfor?

– Bestanden er stor. I Namsen ble gytebestandsmålet nådd med 300 prosent, eller noe i den duren. Jeg ser gjennom jobben jeg gjør, at laksen er i god kondisjon, og det er mange av dem. Prosenten av oppdrettslaks i elva har vært totalt feilberegnet, noe undersøkelser i fjorden har vist de siste årene, sier Skorstad.


Krever stabilitet

Stig Johanson i Miljødirektoratet mener laksebestanden i Namsenfjorden må bli mer stabil, før kilenotfiskerne får utvidet sesongen.

– Vitenskapelig råd for laksebestand har vurdert Namsenfjorden, og gitt oss råd om å opprettholde gjeldende regler for kilenotfiske i fjorden. VRL gir oss vitenskapelig kunnskap om lakseforvaltning, og vi følger stort sett disse rådene, forteller Johanson.

– Hva skal til for at sesongen utvides?

– Nå har vi økt fisketidene i Nordfjord og Rogaland. I fjor var det god fangst i Namsenfjorden, noe som kan tyde på at bestanden har økt. For at det skal bli åpnet for lengre fiske, må dette skje over flere år. Da kan tidsperioden bli forlenget, sier han.