Unner seg kun smuler i «politikerlønn»

Politikerne i Lierne går foran og viser sterk moderasjon når de for første gang på nesten ti år hever egne godtgjørelser.

RAUS: Rådmann Karl Audun Fagerli i Lierne. 

arkiv

LIERNE: For selv om flere av satsene heves med 20 prosent, snakker vi beløp som langt fra skremmer rådmann Karl Audun Fagerli.

– Det er ikke lukrativt å være politiker i Lierne, konkluderer Fagerli.

Forrige gang møtegodtgjørelsen i kommunen ble endret var i 2006. Siden 2007 har politikerne dermed mottatt 500 kroner for å stille i et politisk møte som varer mer enn fire timer. Fra første juli vil denne satsen øke til 600 kroner.

Varer møtet i mindre enn fire timer, har de til nå fått 350 kroner. Fra første juli får de 400.

Rådmann Fagerli mener lave satser er et sunnhetstegn.

– I Lierne blir du ikke politiker på grunn av pengene. Det har ikke vært kultur for det. Heller det motsatte. Og under liste- arbeidet før valget i fjor, var det jo stor interesse og konkurranse om å få stå på liste, sier Fagerli som ennå ikke har regnet på budsjettkonsekvensene av de ny satsene. Uten at det bekymrer ham:

– Det kan bli ei økning på 20 prosent. I år betyr det 10.000 til 15.000 kroner. Vi har ligget lavt – og vil ligge lavt.