Bindal går for samarbeid - ikke sammenslåing

Vil ha kommuneblokk

Bindal kommunestyre vedtok for en stund siden at de ville være egen kommune. Mandag kveld vedtok de å gå videre med planene om tettere samarbeid med kommunene på Sør-Helgeland.

STEMTE FOR: Bindal vil, men noen justeringer, gå videre med kommuneblokk- arbeidet. Men siden Brønnøy har sagt nei kan det bli vanskelig å få gjennomført. 

arkiv

TERRÅK: Fra regjering og storting er det gjort klart at samkommune er en samarbeidskonstellasjon som skal avvikles. Likevel har Bindal og kommunene på Sør-Helgeland siden desember i fjor jobbet med en samarbeidsform som er litt i samme gata som en samkommune. Forskjellen er at de har kalt det kommuneblokk.


Forandret innstilling


Mandag kveld var politikerne i Bindal innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte for å ta stilling til forslaget til intensjonsavtale som rådmennene i de fem kommunene har utarbeidet. Dette forslaget ble vedtatt med visse endringer.

I rådmennenes forslag til innstilling var det lagt opp til et regionstyre som erstatning for dagens regionråd. Dette skulle ifølge forslaget til avtale bestå av tre medlemmer fra Brønnøy og en fra hver av de andre kommunene.

– Det er en trussel mot demokratiet og totalt forskjellig fra det andre regioner har hatt gode erfaringer med, sa Petter Bjørnli (H) under debatten.

Han foreslo at alle kommunene skulle være representert i regionstyret med to medlemmer, hvorav en fra posisjon og en fra opposisjon. Brønnøy skulle stille med tre.

Dette forslaget fikk flertall til tross for at Brønnøy ved tidligere korsveger veldig tydelig har gått imot den sammensetninga av regionstyret.


Foreslo nei


Både Bindal SV, ved Elin Kristine Vareide Lian, og Bindal SP, ved Mona Kristin Teksum Øvergård, foreslo å si nei til samarbeidsavtalen helt og holdent.

Begge disse forslagene ble nedstemt i kommunestyret, men sjansene er store for at disse to partiene får ønsket sitt oppfylt likevel.

For samtidig med at Bindal hadde kommunestyremøte mandag kveld, så hadde Brønnøy det samme. Og der valgte politikerne ifølge Brønnøysunds Avis

De vil heller ha et tettere samarbeid etter vertsskapskommuneprinsippet.

Sjansen for at det blir et kommuneblokksamarbeid uten Brønnøy er veldig liten.

I dag er alle kommunestyrene på Sør-Helgeland samlet for å ta en felles avgjørelse om det skal jobben videre med kommuneblokk-konseptet.