Svært lav vannstand kan gi sykdomsutbrudd

Frykter ny laksedød

Her er det så lite vann at grunneierlaget frykter massiv laksedød.

BOGNER IKKE AV VANN: Kjell Stendahl frykter at svært lav vannstand kombinert med varmt vær vil være katastrofalt for laksen i Bogna. FOTO: BJØRN TORE NESS 

STEINTØRT: Vannstanden i Bogna er svært lav – etter en periode med tørt vær. 

arkiv

BANGDALEN: – Nå er det så lite vann at vi er redd for at det kan komme et nytt utbrudd med furunkulose, sier sekretær i Bogna elveeierlag, Kjell Stendahl, mens han ser utover elva – med en vannstand som er langt fra gunstig for verken laksefiskere eller laksen.

For lite vann betyr lite oksygen. Når det i tillegg er varmt i været, stiger frykten for at laksesykdommen furunkulose skal slå ut i elva på nytt, noe den gjorde for noen år tilbake.

– I verste fall vil dette være krise. Dersom ikke vann- standen stiger raskt, vil det kunne få store konsekvenser for elva, sier Stendahl.


Mangler avtale

Elveeierlaget har i ei årrekke hatt en reguleringsavtale med NTE. Den avtalen gikk ut i 2015, noe som betyr at elve- eierlaget ikke kan bero seg på vanntilførsel på den lakse- førende sida.

– NTE har kraftstasjon på Snåsa, og prioriterer å tilføre vann til egen kraftstasjon framfor å øke vannstanden i Bogna, sier Stendahl.

– Det har vært en avtale omen minimums vannstand, hvor Bogna har blitt tilført magasinvann. Den har vi dessverre ikke lenger, men vi skal i samtaler med NTE i midten av måneden og håper på positivt svar, sier Stendahl.

Men det kan allerede være for sent.

Svært lite nedbør har ført til at sesongstarten har fått seg et skudd for baugen. Lite vann betyr få fiskere. Og verre kan det bli.


– Kan gå over i tøflene

– Vannstanden er så lav at de største laksene ikke kommer seg opp elva. Det mangler i hvert fall 30 centimeter før nivåene er akseptable, sier Stendahl.

Bogna renner ut i sjøen ved Bangsund, og er 45,5 kilometer lang fra utløpet ved Bangsund opp til dammen ved Bangsjøen.

Når det har vært lite nedbør – slik det har vært de siste ukene – har ikke elva noen annen vannforsyning – og tørker ut.

I fjor ble det tatt 451 laks på totalt 954 kilo i Bogna – også det i en sesong med svært varierende vannstand.

Nå håper Stendahl på hjelp fra værgudene for å redde laksen.

– Nå kan du passere elva i tøflene. Ikke bra, sier han.


Furunkulose

Furunkulose er en smittsom sykdom som kan gi høy dødelighet hos laksefisk både i ferskvann og i sjøvann.

Sykdomsutbrudd er knyttet til infeksjoner med bakterien Aeromonas salmonicida subspecies salmonicida.

Den forekommer som regel om sommeren når vanntemperaturen er høyere enn ti grader.