Sier nei for fjerde gang

Overhalla kommune er fortsatt negativ til å etablere Montessoriskole på Øysletta.

FORTSATT NEI: Rådmannen ber politikerne fortsatt si nei til etablering av privat skole på Øysletta. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

OVERHALLA: – Etablering av en slik privatskole vil gi vesentlige negative konsekvenser for kommunens samlede tjenestetilbud framover, heter det i rådmannens innstilling til formannskapet i Overhalla

For fjerde gang har Moa- marka Montessoriskole søkt Utdanningsdirektoratet om etableringa av skole på Øysletta for inntil 60 elever på 1.–10. klassetrinn. De tre tidligere søknadene har endt med avslag.

Og for fjerde gang blir kommunen bedt om å komme med en uttalelse, og for fjerde gang er kommunen negativ.

De tidligere vedtakene, og den nye innstillinga lyder: «Overhalla kommune vil som skoleeier prinsipielt ikke støtte etablering av Moamarka Montessoriskole...», med henvisning til økonomi.

Formannskapet behandler innstillinga mandag 6. juni.