Hurtigrute-dom kan få store konsekvenser for havnene

Taper store inntekter

Salten tingrett har gitt Hurtigruten medhold i at Bodø Havn over flere år har overfakturert for kaileie. Blir dommen stående, vil det også få betydning for Rørvik Havn.

HAR VUNNET FRAM: Hurtigruten AS har fått medhold i retten om at Bodø Havn har tatt seg for mye betalt for anløp. Dommen, hvis den blir stående, kan få betydning for mange andre havner. Blant annet for havna på Rørvik. 

arkiv

RØRVIK: Denne saken har flere momenter i seg, men det viktigste er spørsmålet om det er Hurtigruten AS som leier kaiplass, eller det enkelte skipet.

– Slik Havne-Norge i dag gjør det, faktureres de enkelte skipene. Når to hurtigruteskip legger til kai, og det er uansett om de kommer samtidig som her på Rørvik eller kommer hver for seg som i Bodø, så betaler hvert enkelt skip kaileie. Hurtigruten AS vil at det er rederiet som skal leie plassen slik at de bare trenger å betale en gang, sier havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn.


Fortvilt situasjon

Kaia på Rørvik er bygget ut fra behovene til Hurtigruten AS.

– Vi har 253 meter med kai. Og den er bygget for at to hurtigruter skal ha plass til å ligge her samtidig. Da mener vi det blir urimelig om de skal betale for halvparten av den kaiplassen, sier Dekkerhus.

I et innlegg i onsdagens NA hevder også konsernsjef i Hurtigruten AS, Daniel Skjeldam, at de har økt utgiftene til havn med 45 prosent siden 2009.

– Jeg har ikke oversikt over prisutviklinga i alle havner som hurtigrutene legger til. Jeg kan snakke for oss, og vi legger på prisen i henhold til endringer i konsumprisen. Det betyr at prisen egentlig ikke er endret på disse årene, sier Dekkerhus.

Men samtidig vedgår han at kostnaden for Hurtigruten AS har økt.

– Det kommer av at de båtene som legger til kai betaler kaiplass ut fra størrelse. Hurtigrute-skipene har blitt større, og som sådan vil totalkostnaden for dem gå opp. Men våre priser er uendret.


Trist

– Det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom Hurtigruten AS og havnene. Vi prøver å legge til rette for at de skal bruke oss. De har fortrinnsrett på kaiplass, og vi må vise bort andre båter som vi kunne tjene penger på når hurtigrutebåtene kommer. Derfor er det trist at en slik sak kommer opp på denne måten, sier han.

Bodø kommune, som er motpart i denne saken, har frist fram til 9. juni på å anke. Den avgjørelsen vil bli tatt i et formannskapsmøte samme dag.