Kirkelig kattepine

arkiv

Høylandet kommune har havnet i ei skikkelig kirkelig kattepine, og de får ingen hjelp fra høyere makter. Snarere tvert imot.

Som et ledd i å rekruttere prest til kommunen vedtok de å bygge en ny prestebolig i 2010. Byggestarten ble utsatt da den totale byggekostnaden ble for høy, men 24. april i 2013 fikk de en gledens melding fra Nidaros bispedømmeråd. De opplyste at Høylandet ville få refusjon fra Opplysningsvesenets fond (OVF) for alle utgifter i forbindelse med bygging av presteboligen.

Både administrasjon og kommunepolitikere tolket dette som grønt lys og satte i gang med byggeprosjektet, men dessverre for dem: Bispedømmerådet har snudd og viser til at hållingene må ha misforstått dem. OVF bistår riktignok med tjenesteboliger, men de tar ikke regninga for nye presteboliger.

OVF har røtter helt tilbake til da landet ble kristnet for rundt 1.000 år siden. De skulle ivareta kirkas økonomiske interesser. I dag opptrer OVFs ansatte som profesjonelle forretningsdrivere, og forvalter verdier for nærmere tre milliarder kroner. Når det er snakk om store økonomiske interesser, kan de skyve både moral og samvittighet bak alteret.

NA omtaler i dag denne saken. Ordfører Hege Nordheim-Viken erkjenner at denne saken har blitt ei økonomisk belastning for kommunen. Som andre kommuner har de mer enn nok av pålagte oppgaver av staten de skal utføre for sine innbyggere. Veldrevne Høylandet kommune vil nok finne ei løsning på dette også, men det bør ikke skje uten sverdslag. Kirkas representanter bør ikke slippe så lett unna.

Til nå har bispedømmerådet beklaget situasjonen, følt seg misforstått og bare henvist til lov- og regelverk. I denne saken kan ikke kirka både være part og dommer. Høylandet kommune bør vurdere å kjøre inn saken inn for rettssystemet. En rettslig kjennelse bør ligge til grunn i denne pikante saken.

Stortinget har avviklet statskirka. Det vil ta tid å rydde opp i ansvarsområder og framtidige statlige overføringer til Den norske kirke. Fortsatt har kommunene ansvaret for å drifte og vedlikeholde kirkene. Den oppgaven bør kunne overføres til OVF – det er mest redelig – også for andre trossamfunn som bærer utgiftene selv.

«I denne saken kan ikke kirka både være part og dommer.»