Skal utrede mulighetene for ett felles regionråd

– Viktig med én namdalsk stemme

Tida kan være moden for at de tre namdalske regionrådene er historie, mener flere av ordførerne.

SAMLET I ETT RÅD? 12 av de 13 namdalske ordførerne var torsdag og fredag samlet i Sørgården i Lierne for å diskutere blant annet framtida til regionrådene i Namdalen. Fra venstre: Stian Brekkvassmo (Namsskogan), Hege Nordheim-Viken (Høylandet), Amund Hellesø (Vikna), Bente Estil (Lierne), Roy Oskar Devik (Røyrvik), Arnhild Holstad (Namsos), Olav Jørgen Bjørkøy (Flatanger), Skjalg Åkerøy (Grong), Steinar Aspli (Nærøy), Trygve Sandvik (Fosnes), Steinar Lyngstad (Namdalseid) og Per Olav Tyldum (Overhalla). 

ANBEFALER ETT RÅD: Fylkesmann Inge Ryan. 

VIL HA MED RÅDMENNENE: Namdalseid-ordfører Steinar Lyngstad. 

REGIONRÅDSLEDERNE: Trygve Sandvik (samkommunestyret Midtre Namdal), Steinar Aspli (Kystgruppen) og Stian Brekkvassmo (Indre Namdal). 

arkiv

NORDLI: – Vi vet vi blir ett Trøndelag i 2018. Da er det viktigere enn noensinne med en sterk, felles stemme for Namdalen. Og da tror jeg det er viktig at alt er klart når Trøndelag er etablert. Arbeidet bør skje relativt raskt, sa Lierne-ordfører Bente Estil under fredagens møte i Region Namdal på Sørgården i Lierne.

I dag er regionen organisert på ulike måter med samkommunestyre i Midtre Namdal, et regionråd uten fast sekretariat i Indre Namdal og med Kystgruppen i Ytre Namdal.

" Jeg tror det er rett å tenke at Region Namdal blir det overordnede organet."

Roy Ottesen

Rådmann i Vikna

Må avklare oppgaver

Under samlinga med de namdalske ordførerne og rådmennene ble det vedtatt at Region Namdal oppretter ei arbeidsgruppe som skal arbeide og komme med ei anbefaling om den framtidige organiseringa for Region Namdal – herunder om organet skal være regionråd for hele distriktet.

– Vi må avklare hva vi vil med Region Namdal. Vi må finne ut hva vi skal holde på med framover, sier Grong-ordfører Skjalg Åkerøy.

Fristen for arbeidsgruppa å anbefale organisering og framdrift er satt til 14. oktober 2016.

I arbeidsgruppa sitter Steinar Aspli (Nærøy), Bente Estil (Lierne) og Arnhild Holstad (Namsos), samt rådmennene Gunnar Lien (Namsos), Roy Ottesen (Vikna) og Liv Elden Djokoto (Høylandet).

Ragnar Prestvik skal opptre som prosjektleder og sekretær for gruppa.

Vil ha hurtiggang

Rådmann i Vikna, Roy Ottesen, var i 1990 med på å etablere Kystgruppen. En helt annen virkelighet i 2016 enn i 1990 mener Ottesen krever nytenking.

– Jeg tror det er rett å tenke at Region Namdal blir det overordnede organet. Altså ett forum for hele distriktet. Vi står mye sterkere som en enhet enn tre regionråd som kjemper om det samme, sier Ottesen.

– Ting må skje, og det må skje fort. Vi må være rigget til 2020, sier Høylandet-ordfører Hege Nordheim Viken.

For mange namdalske ordførere og rådmenn er enige; tida er inne for å tenke på ett felles regionråd.

Og det var bred enighet rundt møtebordet at rådmennene i de ulike kommunene bør innlemmes i «det nye Region Namdal».

– En stemme for Namdalen blir mye viktigere nå. Det som også må avklares er hvilket mandat og oppgaver region- rådet skal ha, sier Namdalseid-ordfører Steinar Lyngstad.

Fylkesmann Inge Ryan deltok også på møtet – og kom med si anbefaling til ordførerne og rådmennene:

– Når det nå kommer en ny fylkeskommune, vil arbeidet i Region Namdal bestå i større grad av strategiske valg for å nå fram, sier Inge Ryan og legger til:

– Jeg tror det vil være veldig lurt med ett felles regionråd for hele distriktet. For å nå fram med sine synspunkter og ønsker, er det lurt å stå sammen i ett forum.