Bangdalingene varsler busskamp

Skolebarna må bytte buss på Klinga, og Bangdalen kan bli uten rutebussforbindelse for første gang siden Bangdalsruta begynte å kjøre i 1947.

SLÅR RING: Innbyggerne i Bangdalen er sinte og frustrerte over at skoleskyssen blir lagt om og at de ser ut til å miste rutebusstilbudet sitt. Torsdag kveld møtte omkring 100 bangdalinger opp til ei spontan markering, og det ble samlet inn over 70 underskrifter som vil bli brukt i en eventuell klage om det går så langt. 

arkiv

BANGDALEN: – Helt meningsløst, og vi skjønner ikke hva som er hensikten. Det står i et skriv at saken er vedtatt. Av hvem og hvorfor? spør Birgit Romstad.


Trafikksikkerhet

Bangdalsruta kjører daglig rundt 70 skoleelever mellom Bangdalen og Høknes barneskole, Høknes ungdomsskole og Olav Duun videregående skole, i tillegg kjører de elever mellom Namsos og Bjørkly skole på Klinga.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har fattet vedtak om at skolebussen fra Bangdalen fra høsten skal sette av barna på Klinga hvor de skal bytte buss før de blir kjørt til skolene i Namsos.

For om lag 50 år siden ble elevene i Bangdalen overført fra Bangsund til Høknes i Namsos. Et av argumentene den gangen: Barna skulle slippe å bytte buss. Det var trafikkfarlig.
"De fleste ulykker i forbindelse med skoleskyss skjer ved av- og påstigning

TRYGG TRAFIKK

Fra brosjyren «Sikker skoleskyss»
Birgit Romstad er en av initiativtakerne til en bygdeaksjon i Bangdalen for å beholde skoleskyssen som i dag, og samtidig berge busstilbudet i Bangdalen.

– Det rimer dårlig med å legge til rette for trygg og sikker skoleskyss når man vedtar bussbytte på ei strekning på 18 kilometer. Vi snakker tross alt om barn helt ned i femårsalderen som begynner i første klasse, sier Romstad.

Og viser blant annet til hva Trygg Trafikk har uttalt om skoleskyss og ulykker.

Ei endring i skoleskyssen betyr også at det ordinære rutetilbudet blir borte.


Må si opp folk

– Hva blir konsekvensen for Bangdalsruta?

– Vi må antakelig si opp en sjåfør i hel stilling og selge en av bussene, sier daglig leder i Bangdalsruta, Paul Ove Ytterdahl.

En annen konsekvens er at skolebussen som i dag også brukes som arbeidsbuss til og fra Spillum og Namsos, opphører 1. juli.

– Det blir vel første gang siden vi startet i 1947 at Bangdalen blir uten buss til byen, sier han.

Han opplyser at selskapet ble varslet om endringene ved påsketider, hvor kuttet i det ordinære busstilbudet ble begrunnet med liten trafikk og dårlig økonomi.

– Men hvorfor det skal gå ut over skoleskyssen er ikke like enkelt å skjønne, sier han.


Reagerer kraftig

Ragnhild Aar (81) er den eldste i Bangdalen som reiser fast med «skolebussen».

– Jeg tar bussen minst en gang i uka til byen for å gjøre ærender, og oftere hvis jeg for eksempel må til legen eller andre ting. Uten den faste bussruta blir det forferdelig tungvint og vanskelig, sier 81-åringen.

Gina Berre er bangdaling, ungdomspolitiker i AUF og går for tida på skole på Inderøy.

– Jeg håper fylket kan se denne saken i et bredere perspektiv og ikke bare telle penger, sier hun.

Berre peker spesielt på trafikksikkerhet, miljø og levedyktige bygder, og mener dette handler om mer enn skoleskyss.

– For meg er levedyktige bygder hvor både barn, unge og eldre kan bo og trives, en viktig verdi å ta vare på. Et kollektivtilbud handler derfor om trivsel, miljø og det å kunne komme seg til å fra, sier hun

Hun har derfor vanskelig for å se helheten i vedtaket som er gjort.

Jeg går ut fra at fylkeskommunen også ønsker å beholde levedyktige bygder i Trøndelag, og at dette er tanker de har i hodet når de gjør vurderinger og vedta. Hvis ikke vil jeg gjerne vite hva de har tenkt, sier hun.


Får klageadgang

Rådgiver for samferdsel i fylkeskommunen, Steinar Norum, har ikke vært tilgjengelig for kommentar, men i et brev til foreldre i Bangdalen skriver han:

– Vi tar argumentasjonen mot endringa i skoleskysstilbudet til underretning. Elever som bor i Bangdalen og går ved Høknes barne- og ungdomsskole, vil med det første få tilsendt et enkeltvedtak om skoleskysstilbudet for kommende skoleår med en klageadgang, skriver Norum.

Det betyr at eventuelle klager vil bli behandlet av administrasjonen og videre i fylkesrådet i Nord-Trøndelag. Rutebusstilbudet og skyss for elever i videregående er ikke nevnt i brevet.