Lavest ledighet siden 2013

Ved utgangen av mai var det 1.552 arbeidsledige i fylket. Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken – som er det laveste ledighetsnivået siden august 2013.
arkiv

NAMSOS: Bare fire fylker har lavere ledighet målt i prosent enn Nord-Trøndelag. I Sør-Trøndelag er det 2,4 prosent helt ledige, mens for landet samlet sett er ledighetsnivået på 2,9 prosent.

– Utviklinga i Nord-Trøndelag er svært gledelig, og viser at trøndelagsregionen står støtt på egne bein og bare i liten grad påvirkes av nedgangen i oljesektoren. Det er stor aktivitet i bygge- og anleggsbransjen, industrien og varehandelen går godt og det nærmer seg høysesong i reiselivsbransjen. Dette, sammen med ferieavvikling, sørger for arbeid til flere i en periode, sier fylkesdirektør i Nav Nord-Trøndelag Vegard Rydningen.

Størst nedgang blant de yngste

Ledigheten går ned i alle aldersgrupper, med unntak av aldersgruppen over 60 år, der det er 15 flere ledige enn på samme tid i fjor. Størst nedgang i ledigheten målt i prosent, er det blant de yngste arbeidssøkerne, dvs. de under 19 år. Her er det 39 prosent færre helt ledige, tilsvarende 22 personer, sammenlignet med mai i fjor. I aldersgruppa 20-24 år har ledigheten gått ned med 15 prosent, som tilsvarer 41 personer.

– Dette er den femte måneden på rad at ungdomsledigheten går ned i fylket. Dette er kjempebra og viser kanskje at Nav lykkes bedre nå enn før med våre tiltak overfor målgruppa. Samtidig skyldes nok en del av nedgangen at det er tid for sommerjobb, og ikke minst at økt ledighet nasjonalt og tøffere konkurranse i markedet påvirker flere unge til å orientere seg mot utdanning i stedet for å være registrert som arbeidssøker, sier Rydningen.

Steinkjer har 2,2 prosent ledige, Namsos 1,8 prosent, Levanger 2,2 prosent og Stjørdal 2 prosent.

Lavest ledighet er det i Snåsa, der 0,4 prosent av arbeidsstyrken er ledige. Snåsa har også størst nedgang i ledigheten med 71 prosent, eller ti færre ledige. Høylandet har 0,5 prosent ledighet, mens Grong og Fosnes har én prosent ledighet.

Flere ledige stillinger

I alt var 574 stillinger meldt inn til Nav i mai, som er 12 prosent flere enn på samme tid i fjor. Blant annet er det en betydelig økning i antall ledige stillinger innenfor IKT- og ingeniør fag, barne- og ungdomsarbeid og reiseliv og transport. 

Det er kun innenfor industrien, primærnæringen, serviceyrker og blant ledere hvor antallet ledige stillinger er redusert.