Nå kan Stian smile

Etter en vinter og vår med dårlige nyheter, kunne endelig ordførerne i kraftkommunene smile. Inntektene fra konsesjonskrafta er reddet.

ENDELIG: Ikke før var sommeren her, opplevde Namsskogans ordfører Stian Brekkvassmo et politisk vedtak som gikk hans og kraftkommunenes veg. Det smakte godt etter en vinter og vår med flere viktige kraftnederlag. 

arkiv

OSLO: – Se der ja, se der ja. Det er godt å få en god nyhet etter så mange dårlige, sier ordfører Stian Brekkvassmo i Nord-Trøndelags største kraftkommune Namsskogan.

I vinter og vår har han stått i spissen for kraftkommunenes interesser da eierskapet i NTE skulle fordeles. En kamp de tapt. På toppen har det haglet med dårlige nyheter fra sentralt hold.

Men fredag formiddag, på årets tredje sommerdag, kunne Brekkvassmo smile igjen. Inntektene Namsskogan og alle andre vannkraft- og magasinkommuner får fra den såkalte konsesjonskrafta, er reddet.


 • Les også:

  Kommunenes kraftinntekter er reddet

  – Seier for den sunne fornuft

  Høyre, Venstre, KrF og Frp er enige om å skrote regjeringas forslag om å endre ordninga med konsesjonskraft.Bare for Namsskogan betyr konsesjonskrafta et sted mellom 1,5 til 4 millioner kroner i inntekter. Inntektene svinger i tråd med kraftprisen som i dag er lav.


Utvalg skulle fjerne

Det var olje- og energiminister Tord Lien (Frp) som i vår foreslo å sette ned et utvalg som skulle se nærmere på ordningene med konsesjonskraft.

I energimeldinga skrev han:

«Ordningene med konsesjonskraft og -avgifter gir ikke optimale insentiver til en samfunnsmessig rasjonell utnyttelse av vannressursene. Ordningene kan være til hinder for at gode opprustnings- og utvidelsesprosjekter blir realisert. Olje- og energi- departementet sikter på å oppnevne en ekspertgruppe som skal gi anbefalinger om omlegging av ordningene med konsesjonskraft og -avgift for vannkraft • Les også:

  Under stadig press

  Selv om konsesjonskrafta er reddet, kan kraftkommunene tape andre inntekter.
Mange, også politikere i Venstre, Høyre KrF og Liens eget parti, leste dette som at regjeringa ønsket å fjerne ordninga.

Fredag formiddag ble de fire partiene enige om å stoppe det ved at man dropper å sette ned utvalget.


– Seier for sunn fornuft

– Det ville skapt unødvendig usikkerhet og potensielt store endringer i rammebetingelsene for norsk kraftproduksjon. Ordninga fungerer, og det skal den fortsette å gjøre, sier Høyres stortingsrepresentant Elin R. Agdestein som er storfornøyd med å gi egen regjering et sviende nederlag:

– Dette er en seier for den sunne fornuft. Formålet med konsesjonskrafta – at kommunene som avgir naturressurser til kraftproduksjon skal få sin rettmessige andel av verdiskapninga er dermed sikret.