Under stadig press

Selv om konsesjonskrafta er reddet, kan kraftkommunene tape andre inntekter.

Gratis? Kommunene kan miste retten til å kreve inn eiendomsskatt for vindkraftanlegg. 

arkiv

OSLO: Regjeringa har nemlig også foreslått å fjerne kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt fra vindkraftanlegg og kraftledninger.

For vindkraftkommunen Vikna vil det bety et inntektstap på over to millioner årlig.

Noe som vil gå ut over tjenestetilbudet i kommunen, har rådmann Roy Harald Ottesen bekreftet.

– Kompensasjonsordningene er under stadig press. Vi må følge med hele tida og være tidlig på ballen for å stå i mot, sier Namsskogans ordfører Stian Brekkvassmo som også risikerer å miste millioninntekter om forslaget går gjennom.

Forslaget er nå til behandling hos Finansdepartementet før Stortinget skal si siste ord.

Får det flertall frykter mange at eiendomsskatt på vannkraft forsvinner om få år.