Vil opprette næringshage for flyktninger

Den eneste ambulerende næringshagen i Norge kan bli en realitet i Namdalen i løpet av kort tid.

NÆRINGSHAGE: Lars Petter Langaas i Namdalshagen og rådmann i Grong Svein Helland (til høyre) diskuterte muligheter som følge av vedtaket i Region Namdal. 

arkiv

Lierne: Torsdag sa regionrådet i Region Namdal, under forutsetning av at finansieringa kommer på plass, ja til å støtte arbeidet med å få i gang en egen ambulerende næringshage for flyktninger. Først som et pilotprosjekt over to til tre år.

– Det handler om å ta vare på mennesker og samtidig la samfunnet få tilgang på en uutnyttet ressurs, sa Lars Petter Langaas i Namdalshagen da han presenterte ideen for region Namdal.

Et av målene vil være å hente ut kunnskap og kompetanse blant dem som har status som flyktninger, med tanke på å gi dem et bedre grunnlag for å komme seg ut i arbeid eller starte egen virksomhet basert på ideer og kunnskap de allerede har med seg.

Tanken er å starte i Namsos og Høylandet og la de andre kommunen henge seg på etter hvert.

Om det kommer i gang blir det et unikt prosjekt i nasjonal sammenheng, og er kostnadsberegnet til omkring 1,3 millioner kroner per år.

– Vi har ingen planer om å finne opp noe nytt, men lage en arena i samarbeid med opplæringssentrene og andre ressurser rundt i kommunene for å hente fram kunnskap og kompetanse blant flyktninger til å skape ideer og næringsutvikling, sa Langaas.