Lusekampen går med store skritt i rett retning

Nedgang i medisinbruk mot lakselus

Nye strategier og ikke-medikamentell behandling gjort at medisinbruken mot lakselus har gått ned med 60 prosent.

VINNER STDIG NYE SLAG: Oppdretterne har ikke vunnet krigen mot lakselus, men de vinner stadig nye slag. Det har blant annet Sinkaberg-Hansen gjort med smoltutsett i Tosenfjorden. Fra venstre: daglig leder Finn Sinkaberg, nestleder Svein-Gustav Sinkaberg og røkter Jon Sandow ved anlegget i Tosenfjorden. 

arkiv

KOLVEREID: Det kjempen en stadig krig mot lakselus på de aller fleste oppdrettslokaliteter rundt om i landet. Det er en krig som ikke er vunnet, men oppdretterne kan nå si de vinner stadig flere slag.

Et av de slagene som næringa er i ferd med å vinne er utvikling for å finne alternative måter å ta knekken på lusa på.

– Jeg vet ikke om det skyldes at det er hyppigere bruk av ikke-medikamentelle metoder, eller om det er mindre lus, men tallenes klare tale er at medisinbruken har gått ned med over 60 prosent i år, sammenliknet med året før, sier Jim Roger Nordly i Europharma som har undersøkt mengden med lusemidler som har blitt brukt igjennom flere år til ilaks.no.


Lykkes med strategi


Etter å ha slitt, som alle andre oppdrettsfirma i Midt-Norge, med lakselus i flere år har Sinkaberg-Hansen lagt om strategien for å unngå lus.

I 2014 begynte de på ei omlegging av produksjonen, og nå foreligger de første positive resultatene.

Strategien går ut på smoltutsettet i en isolert fjord – for deres vedkommende Tosen sør i Nordland – og flytting av laksen etter noen måneder til gode påvekstlokaliteter. Med det kan de enkelte områdene isoleres og regelmessig brakklegges

– Resultatet er over all forventning. Siden utsett har det her bare vært gjennomført en forebyggende behandling mot lus. Den første fisken fra lokaliteten Lissmåsøya i Brønnøy var på vel fem kilo. Og det etter forholdsvis kort tid i sjøen – om lag 10 måneder, sier Finn W. Sinkaberg i ei pressemelding.


Ser framtida


– Jeg tror dette, for flere, er mye av framtidas måte å drive på. Utsett i, og overføring til, bestemte soner. Samt hyppig brakklegging for å hindre oppbygging av lus, sier Sinkaberg.

I løpet av juni vil slaktinga fra lokaliteten i Brønnøy, dit laksen fra Tosen ble flyttet, være fullført. Så langt tyder mye på at de vel 800.000 individene kan produseres med svært begrensende tiltak mot lus. Viktig basis var at det knapt nok ble registrert parasitter i Tosen – en lang fjord preget av stort tilsig ferskvann.

– Jeg er glad for at myndighetene var villig til å prøve noe nytt. Nå ser vi resultat i form av fisk som ikke har hatt behov for gjentatt krevende avlusing, sier Sinkaberg.