NHO Reiseliv: – Bekymret

NHO Reiseliv er redd Norges omdømme blir skadelidende om forslaget får tommelen opp.

Ingjerd Sælid Gilhus, fagsjef næringspolitikk, NHO Reiseliv. 

arkiv

FLATANGER: – I reiselivsnæringa står opplevelsene sentralt. Opplevelsesbransjen er den bransjen innenfor reiselivet som har hatt størst vekst de siste årene. Ørnesafari har blitt et etterspurt produkt av mange, og det er flere profesjonelle aktører som tilbyr dette, sier næringspolitisk fagsjef Ingjerd Sælid Gilhus i NHO Reiseliv.

– Så langt har det i hovedsak vært jordbruksnæringas behov som er blitt fremmet i debatten om eventuelt uttak av ørn. De potensielle konsekvensene for reiselivsnæringen er så langt ikke belyst. Vi mener det ligger et stort potensial i den videre utviklinga av turistopplevelser knyttet til konge- og havørn.

Ørneforsker Torgeir Nygård har advart norske politikere mot å skyte kongeørna, ifølge NRK Trøndelag

– I likhet med ørneforsker Nygård er vi bekymret for hvordan en eventuell tillatelse til å ta ut kongeørn vil påvirke merkevaren Norge. Vi har det siste året opplevd en sterk vekst av utenlandske turister til Norge. Nå må vi ikke sette inn tiltak som kan skade Norges omdømme unødig. Vi forutsetter at fagfolk som Nygård blir lyttet til før tiltak som kan ha negative konsekvenser for reiselivet, blir satt i verk., sier Sælid Gilhus.