– Betyr mye

– Det er viktig at det blir satt søkelys på et regelverk som dagens samfunn opplever som urettferdig og utdatert.

ENKEPENSJON: Hilde Skjærvø kjempet for retten til å få enkepensjon. Men nådde ikke opp i rettssystemet. Derfor er hun glad for at temaet nå tas opp på nytt i Stortingets spørretime. 

Dette er saken

Samboerne Hilde Skjærvø og Cato Strand gifter seg 19. oktober 2011 etter 12 års samboerskap og to felles barn. Ti dager senere dør Cato av kreft.

Skjævø søker Statens pensjonskasse om ektefellepensjon, som blir avslått i april 2012. I juni ber hun om at saken blir behandlet på nytt. Hun viser til at de har levd i ekteskapsliknende forhold siden 1998 og at de har to mindreårige barn sammen.

20. desember 2012 behandles saken i styret i Statens pensjonskasse. Det blir avslag med begrunnelse i at hennes økonomiske situasjon ikke er så dårlig at det foreligger særskilte grunner for å gjøre unntak.

12. februar 2013 anker Skjærvø vedtaket inn for Trygderetten.

25. oktober stadfester Trygderetten styrevedtaket i Statens pensjonskasse.

30. april 2014 anker hun saken inn for Frostating lagmannsrett. Men får ikke medhold.

I novevember 2015 avslår en enstemmig Høyesterett saken.

arkiv

NAMSOS: Hilde Skjævø var gift i for kort tid til å få ektefellepensjon. Derfor tok hun opp kampen – i håp om at regelverket skulle bli endret. Etter flere runder i rettsapparatet – avslo en enstemmig Høyesterett anken.

I spørretimen

Derfor er hun glad for at temaet nå tas opp på nytt i Stortingets spørretime.

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V) ber statsråd Anniken Hauglie svare på om hun «mener Statens Pensjonskasse (SPK) si strenge praktisering av unntaksreglane for etterlatnepensjon er i tråd med det medlemmane av SPK ut frå ei allmenn rettsoppfatning bør kunne forvente, eller er det grunn til å legge seg på ein meir liberal praksis i påvente av forventa regelendringar på dette området?»

– Hva betyr det at saken igjen kommer opp i Stortinget?

– Det betyr mye, og jeg synes det er veldig spennende å følge med på saken. Det er viktig at det blir satt søkelys på et regelverk som dagens samfunn opplever som urettferdig og utdatert. Politikerne har et ansvar for å sørge for at lover og regler utvikler seg i tråd med samfunnsutviklinga, og jeg håper at dette kan bidra til fortgang i en eventuell lovendring og praksis, sier hun.

– Hva betyr det for din egen sak?

– Det er interessant å følge utviklinga, selv om jeg ikke tror det vil medføre ei endring i min situasjon.

– Kjempeviktig

– Hvor viktig er denne saken for dem som havner i en sånn situasjon?

– Denne saken er kjempeviktig, og jeg er veldig glad for at det er flere som velger å belyse saken og dette regelverket, selv om jeg selvfølgelig synes det er trist at andre stadig havner i samme situasjon.

– For de som havner i samme situasjon vil situasjonen bli helt annerledes. De har mer en nok med å håndtere situasjonen de har havnet i. Samboere, og særlig samboere med barn, bør sidestilles og behandles likt i 2016!

– Du har prøvd saken din i rettssystemet uten å nå opp; men har du likevel fått igjen noe for din kamp for rettferdighet?

– Jeg synes jo det er veldig synd at saken min ikke førte fram, verken med tanke på lovendring eller endring av rettspraksis. Du kan si jeg er fornøyd med at jeg tok saken helt til topps, og det betyr mye for meg. Jeg forsøkte virkelig å få til ei endring.

– Håper og tror

– Har du tro på en endring i regelverket – og hva gjør du hvis det blir en endring?

– Jeg håper og tror at det vil skje en oppdatering av regelverket slik at det treffer mer rettferdig i dagens samfunn. Dermed velger jeg å si at når det skjer – skal det feires, sier hun.

– Har du blitt kontaktet av andre i liknende situasjon etter at din historie ble kjent, og på hvilken måte har du bistått dem?

– Jeg har vært i dialog med andre. Vi er støtte for hverandre, vi som har felles skjebne, sier hun og viser til et liknende tilfelle i Trondheim.

– Nå som saken i Trondheim igjen har satt søkelyset på regelverket, har det vært naturlig for meg å vise støtte, særlig via sosiale medier. Slik kan jeg bidra til at flere blir oppmerksomme på hvor lite oppdatert dette regelverket er og dermed kanskje bidra til ei endring. Det skal bli spennende å se svaret på spørsmålet som er stilt til Stortinget, sier hun.


Dette er saken

Samboerne Hilde Skjærvø og Cato Strand gifter seg 19. oktober 2011 etter 12 års samboerskap og to felles barn. Ti dager senere dør Cato av kreft.

Skjævø søker Statens pensjonskasse om ektefellepensjon, som blir avslått i april 2012. I juni ber hun om at saken blir behandlet på nytt. Hun viser til at de har levd i ekteskapsliknende forhold siden 1998 og at de har to mindreårige barn sammen.

20. desember 2012 behandles saken i styret i Statens pensjonskasse. Det blir avslag med begrunnelse i at hennes økonomiske situasjon ikke er så dårlig at det foreligger særskilte grunner for å gjøre unntak.

12. februar 2013 anker Skjærvø vedtaket inn for Trygderetten.

25. oktober stadfester Trygderetten styrevedtaket i Statens pensjonskasse.

30. april 2014 anker hun saken inn for Frostating lagmannsrett. Men får ikke medhold.

I novevember 2015 avslår en enstemmig Høyesterett saken.