Krever faste husdyrtilsyn to ganger i året

Veterinærforeninga vil redusere antall dyretragedier i Norge og mener norske husdyrbesetninger bør kontrolleres av veterinær to ganger i året.

Tilsyn: Veterinærforeninga vil ha tilsyn av dyrlege to ganger i året for å redusere vanskjøtsel. 

arkiv

OSLO: – Det er en stor fordel med fagfolk som jevnlig kan besøke husdyrholdet og skape dialog med bonden, sier president Torill Moseng i Veterinærforeninga til Nationen.

EU har vedtatt en ny dyrevelferdslov som påbyr obligatoriske og jevnlige tilsyn med alle husdyrbesetninger i EU-land.


Loven vil også omfatte Norge gjennom EØS-avtalen, men den trer ikke i kraft før om fem år.

Det er også foreløpig uklart hvor regelmessige tilsynene skal være.

Moseng mener Norge bør innføre en liknende tilsynslov.

– Får vi det som vi vil, kommer norske veterinærer til å besøke alle husdyrhold i landet minimum to ganger i året, sier hun.

I fjor var det 35 tilfeller av alvorlig vanskjøtsel i norsk jordbruk, deriblant Jøa-saken hvor 92 kyr sultet i hjel. Bonden ble nylig dømt til 14 måneders fengsel – den strengeste vanskjøtselsdommen i Norge noensinne.

Les også:

Skjerpet fengselsstraff for Jøa-bonde

Gårdbrukeren på Jøa som lot 92 dyr sulte i hjel på bås er i Frostating lagmannsrett dømt til ett år og to måneder i fengsel.

I løpet av årets første fire måneder er det allerede avdekket 26 tilfeller, mot fjorårets 13 på samme tid.