Ønsker økt aktivitet i NTE Arena

Vil åpne kranene for alle

Namsos kommune vil skape mer aktivitet i NTE Arena. I en prøveperiode skal de nå fristille skjenkebevillinga for konsertarenaen.

HER BLI DET SKJENK! Trine Fagerhaug og Arnhild Holstad ønsker i en prøveperiode på to år å fristille skjenkebevillinga for NTE Arena for å stimulere til økt aktivitet. 

POSITIV: Hotelldirektør Terje Lysholm mener det er positivt for hele bygget dersom aktiviteten i NTE-arena økes. 

arkiv

NAMSOS: Per i dag har Scandic Rock City ett skjenkeløyve som også inkluderer NTE Arena. Det blir det snart en slutt på.

– Da NTE Arena ble åpnet, var det opprinnelig to skjenkeløyver, men det ble tungvint for hotellet, så det ble endret til ett, sier Namsos-ordfører Arnhild Holstad.

Det falt ikke i god jord i underholdningsbransjen – og etter ønsker og innspill fra næringslivet og arrangører, ønsker Holstad å åpne for at løyvet kan tildeles konsert- og andre arrangører.

Les også:

En Norges beste konsertarenaer blir nesten ikke brukt

Årsak: Dårlig økonomi

NTE Arena blir av mange regnet som en av Norges beste konsertarenaer, men til tross for dette blir lokalet nesten ikke brukt til konserter.


Ønske fra næringslivet


– Vi har notert oss at det er mange som mener måten det nå er organisert på er hemmende for å skape mer aktivitet i NTE Arena. Og det er klart, du tar en stor risiko ved å sette opp store arrangement. Ofte balanserer du på grensa økonomisk med billettinntektene alene. Så hvis man ikke har inntekter fra salg av blant annet alkohol, er det færre som tør arrangere i like stor grad som når løyvet fristilles til konsertarenaen, sier Holstad.

– Dere gir etter for ønsket med større aktivitet som motivasjon?

– Vi har tenkt; hva kan vi gjøre? Det har vært viktig for oss at vi gjør dette på en smidig måte for hotellet. Vi er opptatt av at det ikke skal lide i stor grad med bakgrunn i denne endringa i skjenkebevilgninga, sier Trine Fagerhaug, leder i utvalget for oppvekst, omsorg og kultur i Namsos.

" Vi vil ha en prøveperiode, hvor vi utfordrer potensielle arrangører; vis at det er dette dere vil ha. Kom på banen og arranger"
Arnhild Holstad
Ordfører i Namsos kommune

Et skjenkeløyve varer normalt i fire år. Siden ordninga blir litt mer tungvint for hotellet, ønsker kommunen ei prøveordning på to år.

– Vi vil ha en prøveperiode. Vi utfordrer potensielle arrangører; vis at det er dette dere vil ha. Kom på banen og arranger, sier Holstad som blir stoppet av Eskil Brøndbo som applauderer den kommende endringa.

– Dette er helt topp! Nå vil det bli mer attraktivt for arrangører å avholde konserter i NTE Arena. Dette er noe vi har ventet på, og all honnør til Namsos kommune for å imøtekomme ønskene fra bransjen, sier Brøndbo.

Les også:

Feil og misvisende

Rådmann i Namsos, Gunnar Lien, mener det er helt feil å si at dårlig kommuneøkonomi er årsaken til at NTE Arena blir lite brukt.


– Må respekteres


– Ordfører og rådmann har hele tida vært åpen på at de ønsker å prøve noe nytt. De ønsker å endre bevilgninga for å skape mer aktivitet. Det må vi som leietakere respektere, sier hotelldirektør i Scandic Rock City, Terje Lysholm.

– Hva vil det bety for dere?

– Vi må gjøre noen tilpasninger i forhold til vår drift, men alt er løsbart. Det er viktig for Ahuset og nyttig for oss at det skapes aktivitet her, sier hotelldirektøren.

De nye bevillingsreglene kan tre i kraft om ganske kort tid.