Det gode laksefisket fortsetter

Hver dag tas det opp feit og fin laks i Namsen. Eventyrfisket vil ingen ende ta.

  Foto: BJØRN TORE NESS

arkiv

NAMSOS: I løpet av søndag ble det tatt godt over 50 laks i hele Namsen. Rapportene sier at dette så langt er den beste sesongen på mange år, noe leder i Namsenvassdragets eierforening, Jan Olav Tømmerås er enig i.

– Vi er nok godt foran skjema, såpass kan jeg si. Innsiget av laks har kommet tidlig i år, og det er mye fisk som skal tas opp. Det er fine forhold, og jeg er sikker på at det vil bli tatt laks over 20 kilo i løpet av sesongen, sier han.

Til nå er det tatt opp over tre tonn laks i Namsen. Til sammenlikning ble det fisket rundt 1.636 kilo laks fordelt på 216 fisk etter de seks første dagene av fisket i Namsen i fjor. I år er altså tallet 3.098 kilo, fordelt på 449 fisk i skrivende stund.

Fjoråret resulterte i at 30 tonn laks ble tatt opp av elva. Fortsetter det på samme vis som nå, kan det se ut til at årets fiske blir langt bedre enn i fjor.