Kommunen vil betale ned 14 millioner kroner

Sletter Rock City-gjeld

Namsos kommune vil slette Rock City-gjelda på 14 millioner kroner.

VIL BLI GJELDSFRIE: Namsos kommunen tar grep og vil betale ned gjelda i Rock City. – Nå starter ryddinga, sier rådmann Gunnar Lien og ordfører Arnhild Holstad. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: – Nå begynner vi å rydde, det har vi råd til, fastslår ordfører Arnhild Holstad.

– Vi har nå begynt arbeidet med å rydde opp i en del av problemstillingene for å komme videre i Rock City-livet. Da skal det løses opp i noen av de utfordringene som er, blant annet en gjeldssituasjon som selskapet har hatt siden etableringa. Til uka vil kommunen bestemme seg for hvordan man skal håndtere det. Utgangspunktet for rådmannen er at vi skal betale ut gjelda for å komme oss videre – og bli ferdig med en historikk, sier rådmann Gunnar Lien.

Han legger fram saken overfor formannskapet tirsdag.

Les også:

Rock City lever videre

Styret anbefaler at Rock City AS blir et sovende selskap, og at det jobbes videre med planene om en kulturell næringshage i Namsos.


Garantist


I forbindelse med etableringa av Rock City-prosjektet i 2011, foretok Rock City Namsos AS (RCN) et låneopptak i Sparebank1 SMN på 20 millioner kroner. Lånet ble i hovedsak tatt opp i forbindelse med realiseringa av Opplevelsessenteret og investeringer i NTE Arena. Namsos kommune valgte å stille en garanti for lånet.

RCN har de siste årene foretatt nedbetalinger på lånet, som per 31. desember 2015 hadde en saldo på 13,95 millioner kroner. Lånet forfaller i sin helhet ved utgangen av 2016.

Rådmann Gunnar Lien har i dialog med styret i RCN vurdert ulike modeller for å håndtere gjelda i selskapet på en ryddig måte for alle parter.

Staten valgte å kutte tilskuddene i sin helhet fra og med 2015. Det medførte også at tilskuddene fra fylkeskommunen falt bort.

Lien viser til at det er åpenbart at selskapet ikke er i stand til å betjene gjelda etter at tilskuddene ikke ble videreført i 2016.

– Dette er ikke nytt for kommunen. Vi har kjent til det siden staten i sin tid sa nei til å være med på dette laget. Nå er tida kommet for at vi er nødt til å gjøre opp for det vi for allerede to år siden visste at vi måtte gjøre, sier rådmannen.

Les også:

Drifta av Rock City legges ned

Når driftsgrunnlaget faller bort, må drifta av Rock City Namsos opphøre, sier ordfører Arnhild Holstad.


– Måtte ta over


Derfor vil kommunen bidra til at situasjonen løses i ordnede former, framfor å avvente til banken tar initiativ til å drive inn pengene.

– Det er åpenbart at vi måtte ta over lånet, sier Gunnar Lien.

Det betyr at kommunen, både som eier og med et vedtatt garantiansvar for hele lånebeløpet, må finansiere resterende gjeld, foreslår rådmannen.

"Vi måtte ha gjort det uavhengig om vi har god eller dårlig økonomi. Men nå er vi i stand til å håndtere det.

gunnar lien

Rådmann i Namsos

Rådmannen gis fullmakt til å gå i videre dialog med banken for å avtale praktisk løsning.

– Er det kommunens gode økonomi som gjør det mulig å slette Rock City-gjelda?

– Vi måtte ha gjort det uavhengig av om vi har god eller dårlig økonomi. Men nå er vi i stand til å håndtere det. Vi kan lettere ta tak og rydde opp. Vi har et ansvar, både som eier og garantist, sier Lien.


Vil kjøpe teknisk utstyr


Rådmannen mener også det er naturlig at kommunen, som en del av den totale løsninga for selskapet, overtar eierskap og ansvar for det tekniske utstyret.

Derfor foreslår han at Namsos kommune kjøper lydanlegg og øvrig teknisk utstyr i NTE Arena fra Rock City for en million kroner.

Forutsetninga er at kjøpesummen i sin helhet brukes til å nedbetale lån som kommunen har stilt garantiansvar for.

– Kommunen har leid teknisk utstyr fra Rock City. Overfor formannskapet foreslår jeg at kommunen kjøper ut utstyret som vil gå til nedbetaling av gjeld, sier Lien.

Han foreslår dessuten at rådmannen gis gullmakt til å overføre eierskapet i Rock City Namsos AS til Namsos industribyggeselskap AS (NIB) gjennom salg av aksjer.

– Vi har et selskap og styre som er satt opp for gårsdagen. Vi er innstilt på at det skjer ei endring i forhold til nye behov, sier ordfører Arnhild Holstad.