Nytt tilbud for heimeboende demente

Vil skape livsglede

Nylig startet Grong et nytt tilbud for kommunens heimeboende demente. Målet er å få fram smilet hos brukerne samtidig som de får et godt faglig tilbud.

Får fram smilet: Brit Margit Heia (til venstre), Edel Marit Blomkvist og Else Lindseth håper å kunne gi et aktivitetstilbud til Grongs heimeboende demente. Målet er å komme inn så tidlig som mulig slik at sykdommen blir minst mulig belastende for pasient og pårørende. 

arkiv

GRONG: Når NA stikker innom Frivilligsentralen mandag ettermiddag sitter tre brukere, to frivillige og én psykiatrisk sykepleier og spiser det som etter lukta å dømme er en nydelig fiskesuppe.

– I dag har vi vært på tur til gapahuken på Sklett og brent bål. Og så avslutter vi dagen med litt mat, forteller sykepleier Britt Margit Heia.


Tre ganger i uka


Hun er én av to fagpersoner Grong kommune stiller med i det ferske tilbudet på Frivilligsentralen som har fått navnet «Aktiviteten».

På «Aktiviteten» skal de heimeboende demente få et tilpasset tilbud tre dager i uka.

– Vi ser ofte at folk isolerer seg når de får sykdommen. Bare å få dem ut av heimen så de får andre stimuli er viktig. Her på Frivilligsentralen ønsker vi å skape god stemning og trygghet, forteller Heia.


Også avlastning


Tilbudet har nå pågått i to uker, og er i første omgang et prøveprosjekt som skal vare fram til neste sommer. Men initiativtaker, psykiatrisk sykepleier Else Lindseth, håper prosjektet skal bli startskuddet på noe større. At Grong skal bli en foregangskommune på feltet.

Nylig startet hun opp den lokale demensforeninga, som har ligget nede i nesten 20 år.

– Mitt mål er at Grong skal bli en demensvennlig kommune. Da får vi hjelp og støtte til å spre enda mer kunnskap om sykdommen. Slik at betjeninga i kassa på butikken for eksempel kan være med å fange opp symptomer, sier Lindseth.

Det er fortsatt en liten veg å gå for å komme dit. Men Lindseth, Heia og Edel Marit Blomkvist, fungerende daglig leder på Frivilligsentralen, håper i første omgang på at prosjektet blir permanent i løpet av kommende år.

– Vi vet behovet er der, men fortsatt er det knyttet skam til demens. Tilbudet her er både for pasienten, men også en avlastning for pårørende.

Det er i dag om lag 70.000 demente i Norge. 40.000 bor heime. Det er først og fremst eldre som får sykdommen, men kan ramme folk helt ned i 30-års alderen også.