– Hageeiere må være sitt ansvar bevisst

Uønska planter utgjør fortsatt en stor trussel mot lokale arter i Namdalen. Men nå går Hageselskapene i Nord-Trøndelag sammen med fylkesmannen for å bekjempe de viltvoksende rømlingene.

Fortsatt en versting: Lupiner er vakre å se på, men utgjør fortsatt en stor trussel mot lokale plantearter. 

arkiv

NAMSOS: Kampen mot lupiner og andre uønska planter har vart i flere år, men fortsatt lever de i beste velgående landet rundt. Anne-Lise Arntsen er leder i Hageselskapet Nord-Trøndelag, og varsler sterkere innsats i den lokale bekjempelsen.

– Mange passer ikke på hagene og hageavfallet sitt, slik at artene som ikke hører heime her kommer på avveie. Dette er svært levedyktige planter som ofte utkonkurrerer lokal flora, og bør derfor håndteres korrekt, utdyper Arntsen.

Fjerning av planter er et bra virkemiddel, men krever mye ressurser og tar dessuten lang tid. Det beste er å rette større innsats på spredningsprevensjon. Målsettinga til Hageselskapet er derfor klar.

– I hovedsak skal vi prøve å øke bevisstheten rundt hvilke arter som er uønska og hvordan de ser ut. Det er mangel på kunnskap om de uønska artene. Derfor retter vi oss i hovedsak mot hageeierne, forteller Arntsen.

I tilfellet lupiner, kan frøene ligge passive i jorda i flere tiår, slik at riktig håndtering er avgjørende for å bli kvitt dem.

– Mange kommuner har mottak man kan levere uønska planter, slik at de kan destrueres. Har du ikke tilgang på dette, kan plantene og frøene legges i søppelsekker som får ligge i solsteiken en sommer eller to. Da dør det organiske materialet, informerer Arntsen.

I løpet av juni holdes det flere møter rundt omkring i Namdalen, hvor flest mulig inviteres til å delta.

– For at budskapet skal spres, er det viktig at mange blir med, konstaterer Arntsen.

Så gjenstår det å se om budskapet spres raskere enn plantene.