Ungdom om kommunesammenslåing

– Vanskelig å henge med

Ungdomsrådene i Vikna og Nærøy tror ungdom engasjerer seg lite i debatten fordi de ikke vet nok.

Ungdomsråd: Nærøy ungdomsråd, her representert ved Ingrid Andrea Holthe Olsen (16), Magnus Opdal (17) og Mariann Martinussen (18), synes det fokuseres for mye på hvor kommunesenteret i en eventuell ny kommune skal ligge. 

arkiv

KOLVEREID: – Kommunesammenslåing er ikke et tema på møtene våre. Jeg tror de fleste ikke tenker så mye på det, sier Ingrid Andre Holthe Olsen, leder i Nærøy ungdomsråd.


Savner ungdommens mening


Ved flere anledninger har politikere og engasjerte folk i kommunene etterspurt ungdommens mening om saken, men selv synes de ikke det er så lett å gjøre seg opp ei mening.

– Det er vanskelig å henge med i debatten. Kanskje bør politikerne informere ungdommene mer om hva som skjer, og hva konsekvensene av ei sammenslåing vil være, sier Olsen.

– Jeg tror få ungdommer engasjerer seg fordi vi ikke vet nok om det.

"Det fokuseres for mye på kommunesenter"
Ingrid Andrea Holthe Olsen
Leder Nærøy ungdomsråd

Leder i Vikna ungdomsråd, Camilla Moe Thorsen, er enig i betraktningene de gjør seg.

– Det er viktig at ungdom sier noe om saken fordi det kommer til å bli viktig for framtida vår. Men kanskje vet ikke alle hva det faktisk går ut på, sier hun, og foreslår at politikerne kan snakke mer med ungdom om sammenslåing.

– Først og fremst skulle vi tatt det opp på møtene i ungdomsrådet. Og kanskje kunne politikere kommet for å snakke med oss om det, så kunne vi tatt det opp blant ungdommene i de to kommunene.

Les også:Mye om kommunesenter


Selv sier medlemmene i ungdomsrådene at de er nøytrale til hvor kommunesenteret i en eventuell ny kommune bør være, og de tror spørsmålet tar for stor plass i debatten.

– Er det ikke litt for tidlig å snakke om? spør Olsen.

– Vi leser mest om hvor senteret skal ligge, hvor halvparten rakker ned på Rørvik, og de andre rakker ned på Kolvereid. Det fokuseres altfor mye på kommunesenter, tror jeg. Politikerne bør heller fortelle mer om hva ei kommunesammenslåing vil innebære.

De tror mange lar følelsene ta overhånd i diskusjonen om senter i en ny kommune.

– Følelsene kan skape litt problemer, sier Magnus Opdal.

– Men de som er litt eldre er kanskje mer knyttet til sin kommune, og derfor er det også forståelig at det er sterke følelser i bildet.