Dømt for voldtekt av småjenter under 10 år

4,5 år i fengsel for overgriper

En mann i 30-årene fra Ytre Namdal er i Namdal tingrett dømt til ubetinget fengsel for voldtekt og seksuelle overgrep mot barn under ti år.

AVSAGT: Den voldtektssiktede ble dømt i tråd med påstanden fra Statsadvokat Unni Sandøy, her sammen med forsvarer Christian Wiig under rettssaken i Namdal tingrett. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Namdal tingrett fant mannen skyldig etter tiltalen på alle vesentlige punkter.

Det var i oktober 2015 at saken kom for en dag etter at mor til en av jentene – som er i familie med hverandre – tok kontakt med politiet og fortalte at dattera sannsynligvis hadde vært utsatt for seksuelle overgrep.


Tilsto med en gang

Mannen ble pågrepet av politiet samme natt, og i avhør med politiet rett etter pågripelsen erkjente mannen de faktisk forholdene, en tilståelse han gjentok da saken var opp i tingretten i slutten av mai.

Under rettssaken kom det fram at de rettsoppnevnte sakkyndige gjennom sine undersøkelser hadde fått tilstrekkelig grunnlag til gi mannen diagnosen pedofil.

De overgrepene domfelte har begått mot jentene omfattes av den såkalte voldtektsparagrafen. Overgrepene mot den ene av jentene skal ha pågått over flere måneder, mens mot en av de andre jentene i et begrenset tidsrom like før han ble avslørt.

Både under rettssaken og i dommen beskrives det svært detaljert hvilke overgrep som ble begått. Retten konkluderer med at det er hevet over enhver rimelig tvil at overgrepene omfattes av den såkalte voldtektsparagrafen, både etter gammel og ny straffelov.

Straffen som er gitt er i tråd med aktors påstand.

I dommen antydes, som av aktor i retten, at normalstraffen for de overgrepene mannen er funnet skyldig i ligger i området seks-sju år, uten at det er direkte tallfestet. Men det vises til at dømte er innrømmet en betydelig strafferabatt. «Fradraget tilsvarer bortimot en tredjedel av utgangspunktet» – for straffutmålinga.


Oppreisning


I tillegg til ubetinget fengsel er mannen dømt til å betale oppreisningserstatning til to av jentene med 200.000 kroner til hver av dem.

I dommen legges det vekt på at jentene bærer tydelig preg av de overgrepene de er utsatt for, uten at de ennå har blitt utredet av hjelpeapparatet.

Han må også tåle inndraging av diverse datautstyr som ble lagt fram som bevismateriale for oppbevaring og spredninga av barnepornografisk innhold.

Mannen får fradrag i dommen for 243 dager i varetekt, han har sittet fengslet siden saken kom for dagen.

I sin prosedyre i Namdal tingrett ba forsvarer Christian Wiig retten vurdere om deler av dommen kunne gjøres betinget. Noe retten altså har avvist.