Flytter stillinger fra datterselskap til konsernadministrasjon

NTS på flyttefot?

I forbindelse med ansettelsen av brønnbåtgrynder Harry Bøe som ny administrerende direktør i NTS-konsernet som ble kjent i går, har flere spurt om det vil bety flytting av hele konsernet til Ytre Namdal.

HER ELLER I NAMSOS: Om de nye støttespillerne til påtroppende adm. direktør Harry Bøe i NTS-administrasjonen får kontorplass i bygget på kaia i Ottersøy eller i Namsos, vil han ikke si noe om foreløpig. 

arkiv

KOLVEREID: – Situasjonen er at NTS-konsernet i dag består av Espen Ledang som administrerende direktør og meg som viseadministrerende direktør i ei 40 prosent stilling, forteller påtroppende administrerende direktør, Harry Bøe.

Når Ledang slutter, vil hele administrasjonen bestå av Bøe.

– Det er naturlig at vi da vil styrke administrasjonen i selskapet, sier Bøe.

Internt og eksternt

«Parallelt med at Harry Bøe overtar lederrollen vil vi gjøre en del organisasjonsmessige tilpasninger som medfører at administrasjonen i morselskapet blir styrket», heter det i meldinga fra NTS som omhandler lederskiftet.

– Det dette betyr er at vi sannsynligvis kommer til å ansette noen nye folk som skal gi inn i administrasjonen, og det betyr også at vi kommer til å overføre folk, og delvis oppgaver, fra datterselskapet Norsk Fisketransport inn i konsernadministrasjonen, sier Bøe.

Namsos eller Kolvereid

Om den styrkinga vil skje i Namsos eller i Ytre Namdal, vil Bøe ikke svare på.

– Slik det er i dag har Norsk Fisketransport forretningsadresse på Kolvereid, og NTS har sin adresse i Namsos. Hva som skjer videre, verken kan eller vil jeg si noe om. Men hvis det skulle bli noen endring, vil vi gi beskjed til pressen, sier Harry Bøe.

Norsk Fisketransport har i dag ansatte med kontor i Namsos. Om det er disse eller andre i datterselskapet som er tiltenkt roller i mor-konsernet, vil Bøe ikke si noe om nå.

Det står i vedtektene til NTS at selskapet skal ha adresse Namsos. Hvis det skal endres, kreves det ei vedtektsendring gjort av generalforsamlinga.