Realfag på vent til høsten

MER REALFAG: Overhalla kommune skal satse mer på realfagene i skoler og barnehager fra skoleåret 2016–2017. 

arkiv

OVERHALLA: Overhalla kommune er en av tre kommuner i Nord-Trøndelag som var utvalgt som såkalte realfagskommuner 2015/2016, og har nå fått innvilget søknaden om å forlenge satsinga for ett skoleår til, fram til våren 2017.

Målet med prosjektet er nok å øke barn og unges kompetanse i realfagene.

I forbindelse med prosjektet er det lagt vekt på at realfagskommunene skal ha ei helhetlig satsing på realfag både i skoler og barnehager.

Det er også meninga at kommunene skal samarbeide med lokalt næringsliv og lokale kompetansemiljøer innenfor realfag.

Kommunen som var med i første pulje – 2015/2016 – skal blant annet styrke satsinga på realfag i barnehagene.

Overhalla har gjort leksa si og forberedt seg, men har ikke kommet i gang med innføringa i skolen ennå. Slik at skoleåret 2016–2017 blir det første skoleåret hvor realfagssatsinga kommer til syne i skolen.

Innføringa har vært satt på vent på grunn av blant inn- føring av nettbrett i under- visninga i Overhalla.