Fem sanksjoner for dårlig vintervedlikehold – men ingen bøter

Sør-Trøndelag: 3 mill – Namdalen: Null

Mens det har blitt delt ut millionbøter til Mesta for dårlig brøyting og snørydding i Trondheim – er virkeligheten en helt annen i Namdalen.

FÅR JOBBEN GJORT: Neste gang du klager over vegstandarden i Namdalen, kan du tenke på at «søringene» i Trondheim har det betraktelig verre... 

arkiv

NAMSOS: – Vi har ikke noe å sette fingeren på, sier Johan Olav Hagen, prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Statens vegvesen har i vinter bøtelagt hovedentreprenøren Mesta for over tre millioner kroner for mangelfullt vintervedlikehold i Trondheim og i Malvik, Selbu og Klæbu.

De to namdalske entreprenørene, Veidekke (Indre Namdal) og Mesta (Namsos og Ytre Namdal), har til sammen blitt pålagt fem sanksjoner – men ingen har fått en eneste bot.

130 avvik

– Vi er veldig fornøyd med den jobben som har blitt gjort på de namdalske vegene, sier Hagen som ikke ønsker å spekulere i de store forskjellene på vedlikeholdsarbeidet i Nord- og Sør-Trøndelag.

For mens Statens vegvesen i alt har registrert nærmere 130 avvik fra kontrakten i Sør-Trøndelag, finnes det kun seks sanksjoner som har ført til bøter i nabofylket.

– De seks sanksjonene er i Stjørdals-kontrakten. Hvorfor det er så store skjevheter i fordelinga av bøter i de to fylkene, ønsker jeg ikke å si noe om, sier Hagen.

Hyppige kontroller

Ifølge Arild Hamrum-Norheim, seksjonsleder i Statens vegvesen, er det kun ett trekk som er varslet, men ikke ferdig behandlet, på namdalske veger. Det gjelder kvalitet på «fastsand» og hvordan «fastsand» er lagret sesongen 2015/2016 i Ytre Namdal.

– Vi kjører mange kontroller, og vi er ofte ute for å sjekke «ståa», noe som betyr at det blir gjort et meget godt arbeid i Namdalen, sier Hagen.